Dvylikapirštės žarnos traumos
-
Donatas Venskutonis
Linas Urbanavičius
Publikuota 2005-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2005.2.2316
PDF

Kaip cituoti

1.
Venskutonis D, Urbanavičius L. Dvylikapirštės žarnos traumos. LS [Prieiga per internetą]. 2005 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.birželio29 d.];3(2):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2316

Santrauka

Donatas Venskutonis1, Linas Urbanavičius2
1 Kauno medicinos universiteto Bendrosios chirurgijos klinika,
VšĮ Kauno II klinikinė ligoninė,
Josvainių g. 2, LT-47133 Kaunas
2 Kauno medicinos universitetas
El paštas: donas@medi.lt

Dvylikapirštės žarnos sužalojimai nedažni, tačiau pavojingi dėl sunkios diagnostikos ir komplikacijų. Uždaros pilvo traumos atveju dvylikapirštės žarnos sužalojimai paprastai diagnozuojami pavėluotai, o tai yra didesnio komplikacijų skaičiaus ir mirštamumo priežastis. Sunkiausia dvylikapirštės žarnos traumos gydymo komplikacija – dvylikapirštės žarnos siūlių nelaikymas ir dvylikapirštės žarnos fistulės susidarymas. Dvylikapirštės žarnos fistulė – sunki komplikacija, kelianti grėsmę gyvybei. Ne mažiau svarbūs ir dvylikapirštės žarnos jatrogeniniai sužalojimai. Dauguma dvylikapirštės žarnos traumų gali būti sėkmingai gydomos paprastu užsiuvimu. Sunkūs sužalojimai, apimantys ir gretimus organus (kasos ir tulžies latakus, pilvo kraujagysles), turi būti gydomi labai apgalvotai, atsižvelgiant į organizmo fiziologinių funkcijų stabilumą ir lokalaus pažeidimo dydį.

Straipsnyje apžvelgiama periodiniuose leidiniuose ir internete anglų ir lietuvių kalbomis paskelbta medicinos literatūra apie dvylikapirštės žarnos sužalojimus. Didžiąją cituojamos literatūros dalį sudaro ne senesnės nei 5 metų publikacijos. Aptariamos sužalojimų priežastys, šiuolaikinė diagnostika, klasifikacija, gydymas ir komplikacijos, taip pat endoskopinės retrogradinės cholangiopankreatografijos metu įvykę dvylikapirštės žarnos sužalojimai, jų diagnostika, klasifikacija ir gydymo metodai.

Reikšminiai žodžiai: dvylikapirštės žarnos sužalojimai, chirurginis gydymas

Duodenal injuries

Donatas Venskutonis1, Linas Urbanavičius2
1 Kaunas University of Medicine Clinic
of General surgery, Kaunas 2nd Clinical Hospital,
Josvainių str. 2, LT-47133 Kaunas
2 Kaunas University of Medicine
E-mail: donas@medi.lt

Duodenal injuries are infrequent but dangerous due to their difficult diagnosis and complications. The diagnosis of blunt duodenal injuries is usually delayed, resulting in a significant morbidity and mortality. The most severe, potentially mortal complication following the treatment of duodenal injury is the development of a duodenal fistula from suture line dehiscence. Iatrogenic injuries of the duodenum are equally important. Most of duodenal injuries can be successfully treated by simple repair. Severe duodenal injuries and those associated with a major damage of the adjacent structures (the pancreatobiliary complex or abdominal vessels) require a more elaborate strategy incorporating a careful consideration of the physiological stability of the patient and the extent of local destruction.

Herein medical literature in the English and Lithuanian languages as well as the Internet publications concerning the causes, current concepts of diagnosis, classification, management and complications of duodenal injuries is reviewed. The major part of the cited literature consists of the publications from the last five years. ERCP-related duodenal injuries and their diagnosis, classification and management are also discussed.

Keywords: duodenal injuries, surgery

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai