LIETUVOS MIESTELIŲ DVASIOS PAIEŠKOS: TELEVIZIJOS LAIDŲ CIKLO „MŪSŲ MIESTELIAI“ FENOMENAS
Straipsniai
Rūta Šermukšnytė
Publikuota 2017-02-02
https://doi.org/10.15388/LIS.2016.38.10392
PDF

Reikšminiai žodžiai

Lietuvos miesteliai
televizijos laidų ciklas
vietos dvasia
atmintis

Kaip cituoti

Šermukšnytė R. (2017) „LIETUVOS MIESTELIŲ DVASIOS PAIEŠKOS: TELEVIZIJOS LAIDŲ CIKLO ,MŪSŲ MIESTELIAI‘ FENOMENAS“, Lietuvos istorijos studijos, 380, p. 113-130. doi: 10.15388/LIS.2016.38.10392.

Santrauka

Straipsnyje pirmą kartą Lietuvos istoriografijoje analizuojamas LRT televizijos laidų ciklas „Mūsų miesteliai“. Tyrimo objektas yra fenomenalus Lietuvos audiovizualinės istorinės kultūros konteks­te. Daugiau kaip 25 metus gyvuojantis, nemažo rezonanso vizuomenėje sulaukiantis laidų ciklas laikyti­nas savotiška vizualia lietuviškųjų miestelių „enciklopedija“ – jo dėmesio centre buvo ir yra šių dienų Lie­tuvos miestelių kultūrinio ir gamtinio savitumo, istoriškumo išryškinimas. Straipsniu siekiama atskleisti šio TV laidų ciklo turinio fenomenalumą, parodant jo įvairialypumą, paneigti perdėm vienpusiškus jos vertinimus. Esminiais laikytini šie klausimai: kaip cikle yra suvokiama miestelio dvasia? kas yra laikoma miestelio dvasios „turėtojais“? pasitelkus kokius įvykius, asmenis, socialines grupes, reiškinius ir pan., yra konstruojama vietos praeitis? kokios vertybinės orientacijos yra diegamos? kokia vietos unikalumo sam­prata yra būdinga?

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.