KAM REIKIA MOKYTI(S) ISTORIJOS LIETUVOS MOKYKLOJE? TIKSLŲ ANALIZĖ TEORINĖS DIDAKTIKOS KONTEKSTUOSE
Straipsniai
Rūta Šermukšnytė
Publikuota 2017-07-24
https://doi.org/10.15388/LIS.2017.39.10765
PDF

Reikšminiai žodžiai

istorijos mokymas ir mokymasis
tikslas
istorijos didaktika

Kaip cituoti

Šermukšnytė R. (2017) „KAM REIKIA MOKYTI(S) ISTORIJOS LIETUVOS MOKYKLOJE? TIKSLŲ ANALIZĖ TEORINĖS DIDAKTIKOS KONTEKSTUOSE“, Lietuvos istorijos studijos, 390, p. 105-123. doi: 10.15388/LIS.2017.39.10765.

Santrauka

Straipsnio siekis – istorijos mokymo(si) tikslų nūdienos Lietuvos bendrojo ugdymo moky­kloje analizė teorinėje didaktikoje plėtojamų idėjų kontekstuose. Remiantis užsienio autorių literatūra, nūnai galiojančiomis Lietuvos istorijos ugdymo programomis bei viešomis diskusijomis, skirtomis is­torijos mokymo Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloje problemai, straipsnyje siekiama atsakyti į šiuos klausimus: kokie istorijos mokymo tikslai ar kryptys iš viso gali būti legitimūs XX–XXI amžių sandūros visuomenėse ir kodėl? kaip istorijos mokymo(si) tikslai apibrėžiami Lietuvos istorijos ugdymo progra­mose? kokie istorijos mokymo(si) tikslai iškyla Lietuvos švietimo politiką formuojančių ar jai neabejingų asmenų viešose diskusijose ir kokios šių tikslų preferencijos priežastys? kaip Lietuvoje apibrėžiami ar siū­lomi istorijos mokymo(si) tikslai vertintini teorinėje didaktikoje plėtojamų idėjų perspektyvoje? Šis ban­domasis tyrimas siekia: 1) istorijos didaktikos problemas sugrąžinti į nūdienos Lietuvos istorikų tyrimų darbotvarkę; 2) konceptualizuoti vieną esminių istorijos mokymo(si) problemų; 3) prisidėti prie istorijos ugdymo programų tobulinimo.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.