Aukso vilna ir auksavilnis avinas: antikinių literatūros šaltinių liudijimai ir interpretacija
Straipsniai
Vita Paparinska
University of Latvia
Publikuota 2018-10-26
https://doi.org/10.15388/Litera.2017.3.11836
PDF

Reikšminiai žodžiai

the Argonaut myth, the Golden Fleece, metaphor, gold / wealth of Colchis, royal power

Kaip cituoti

Paparinska V. (2018) „Aukso vilna ir auksavilnis avinas: antikinių literatūros šaltinių liudijimai ir interpretacija“, Literatūra, 59(3), p. 68-78. doi: 10.15388/Litera.2017.3.11836.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]

Svarbiausias epinės poemos, t. y. mitologinio pasakojimo apie herojišką žygdarbį, reikalavimas – parodyti ir įrodyti veikėjo ar veikėjų atitiktį heroizmo idėjai taip, kaip ji suvokiama epinės poezijos erdvėje. Žygdarbis čia svarbesnis ir įdomesnis už konkretų vykdomos užduoties objektą. Tai akivaizdu išlikusiuose epinės poezijos tekstuose, kuriuose pasakojama apie argonautų kelionę į Kolchidę (Apolonijo Rodiečio Argonautica, Valerijaus Flako Argonautica, Argonautica Orphica). Herojinės užduoties tikslas – gauti stebuklingo auksavilnio avino kailį. Argonautų užduoties objekto reikšmė per se atrodo neadekvati pastangoms, įdedamoms į šį sumanymą. Pasakojimo logika rodo, kad aukso vilna yra metafora.
Aukso vilna, kaip antikinių tekstų objektas, minima dažnai, tačiau jos metaforinės interpretacijos pavyzdžių, t. y. tikslaus vertės apibrėžimo žvelgiant iš argonautų kelionės perspektyvos, mãža. Norint suprasti tikrąją (ar artimą tikrajai) metaforinę aukso vilnos reikšmę, būtina panagrinėti atitinkamus antikinius tekstus.
Daugelyje tekstų aukso vilna suvokiama arba kaip aukso reprezentacija (kalnų upėmis nešamos aukso dalelės, kurias kolchai rinkdavo vilnomis, gryno aukso statula ar itin brangi ypatingos avių veislės vilna), arba apskritai kaip Kolchidės turto metafora (kolchų žemėje apstu vertingų metalų). Tolesnė šios sampratos raida akivaizdi bizantiškuose šaltiniuose – aukso vilna čia reiškia alchemijos, kurios išmanymas leidžia paversti metalus į auksą, knygą. Kai kuriuose tekstuose aukso vilna figūruoja kaip karališkosios valdžios metafora (karaliaus valdžia, kurią Jasonas tikisi įgyti, ir karališka galia, kurią Ajetas siekia išlaikyti).
Palyginti su išlikusiais antikiniais interpretaciniais liudijimais, šiuolaikinis mokslas kur kas produktyvesnis. Daugelis aukso vilnos metaforinės interpretacijos teorijų buvo sukurtos XIX ir XX amžių sandūroje. Nors kai kurios šiuolaikinės teorijos kyla iš antikinių sampratų, daugeliu atvejų nūdiena nepasiūlė nieko iš esmės nauja: kad ir kokios būtų detalės, aukso vilna reiškia tai, ko trokštama ir ko stygius kelia pavojų individui arba bendruomenei.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.