Antikinė komedija: šaltinių liudijimai
Straipsniai
Vita Paparinska
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Litera.2010.3.7705
PDF

Kaip cituoti

Paparinska, V. (tran.) (2010) “Antikinė komedija: šaltinių liudijimai”, Literatūra, 52(3), pp. 57–62. doi:10.15388/Litera.2010.3.7705.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjami pagrindiniai išlikę antikinių šaltinių liudijimai apie komedijos žanrinę specifiką – Aristotelio Poetika ir Retorika bei vienintelis išlikęs komedijai skirtas kūrinys, vadinamasis Tractatus Coislinianus. Autorė išvadose teigia, kad Tractatus Coislinianus negali būti laikomas savarankišku ir reikšmingu informacijos apie komediją šaltiniu, nes jo autorius komedijos žanrą aprašo remdamasis Aris­totelio tragedijos teorija. Visa neišlikusi Aristotelio Poetika vis dėlto yra pagrindinis, nors ir labai skurdus (dėl neišlikusios komedijai skirtos dalies) informacijos apie antikinės komedijos žanrą šaltinis.
PDF