Aristotelio Retorikos teksto tradicija po Aristotelio: nuo Atėnų iki Romos
Straipsniai
Vita Paparinska
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Litera.2009.3.7753
PDF

Kaip cituoti

Paparinska V. (2009) „Aristotelio Retorikos teksto tradicija po Aristotelio: nuo Atėnų iki Romos“, Literatūra, 51(3), p. 15-23. doi: 10.15388/Litera.2009.3.7753.

Santrauka

Šio straipsnio tikslas – ištirti Aristotelio Retorikos recepciją romėnų retorinėje kultūroje. Kultūrinių idėjų recepcija paprastai remiasi tekstais. Todėl Aristotelio Retorikos teksto istorija vėlesniais laikais padeda atskleisti idėjų perimamumą.

Tyrimas remiasi antikiniais šaltiniais, kuriuose pateikiama informacija apie Aristotelio ezoterinių veikalų istoriją, taip pat antikinės retorikos šalti­niais, kuriuose Aristotelio Retorika nagrinėjama bendrame retoriniame kontekste ir kurie atspindi Aristotelio retorinių idėjų recepciją. Šiuo požiūriu ypač svarbūs tekstai yra du Cicerono traktatai (De oratoreDe inventione) ir Rhetorica ad Herennium. Aristotelio įtakos romėnų retorikai (ypač Cicerono traktatui De oratore) aptarimas koncentruojasi į koreliuojančių sąvokų suvokimo bei interpretavimo graikų ir romėnų kultūrose panašumus bei skirtu­mus, kurie gali duoti atsakymą, kodėl Aristotelio Retorikos įtaka romėnų retorinei tradicijai buvo palyginti nedidelė.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai