Savojo „aš“ paieškos: Jurgos Ivanauskaitės Kelionė į Šambalą
Straipsniai
Regina Rudaitytė
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Litera.2009.4.7751
PDF

Kaip cituoti

Rudaitytė R. (2009) „Savojo ,aš‘ paieškos: Jurgos Ivanauskaitės Kelionė į Šambalą“, Literatūra, 51(4), p. 114-120. doi: 10.15388/Litera.2009.4.7751.

Santrauka

Straipsnyje telkiamasi į tapatybės konstravimą kelio­nių literatūroje apskritai, ir ši problema konkrečiai analizuojama Jurgos Ivanauskaitės kelionių knygoje Kelionė į Šambalą.

Kelionių naratyvas – tai ne tik svarbus kultūrinis dokumentas. Jis suponuoja ir tapatybės konstravimo problemą. Kelionėje susiduriame ne tik su kultūrine kitybe ir hibridiškumu; keliaujant savoji tapatybė at­siveria įvairiais požiūriais. Kelionė reiškia ir savęs atradimą. Analizės teorinis išeities taškas – Homi Bhabhos ir Stuarto Hallo kritinės nuostatos ir ideolo­ginė pozicija: tapatybė konstruojama per santykį su kultūrine kitybe; tapatybė nėra stabili ir fiksuota, bet fluidiška, ji kinta priklausomai nuo vietos ir laiko; ją lemia ideologija, istorija, galios santykiai, konstruoja istorinės ir ideologinės diskursyvinės praktikos.

Šis kritinis žiūros taškas ir pasirenkamas Ivanaus­kaitės knygai analizuoti. Rytų ir Vakarų gyvenimo būdo ir vertybių supriešinimas, sakralus metaforiš­kas peizažas, mirties samprata Ivanauskaitės tekste tampa svarbiais tapatybės konstravimo elementais. Simboline prasme rašytojos kelionė į mitologizuo­jamus Rytus, mistinę Šambalą tampa jos sakralia vidine kelione į save, slaptas savo sielos gelmes, ieškant dvasingumo ir savęs tobulinimo, galimybių keisti savo asmenybę. Geografinė ir dvasinė kelionė siekiant pažinti kultūrinę kitybę transformuojama į savęs pažinimo piligrimystę.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.