Kultūrinė lingvistika: teorinės prielaidos ir metodai. DARBO definicijos „Slavų ir jų kaimynų aksiologiniame leksikone“ (LASiS) pavyzdys
Straipsniai
Jerzy Bartmiński
Maria Curie Skłodowska University, Poland
Publikuota 2020-12-04
https://doi.org/10.15388/VLLP.2020.2
PDF

Reikšminiai žodžiai

kultūrinė lingvistika Lenkijoje
„Język a Kultura“ serija
Liublino kognityvinė etnolingvistika
kalbos pasaulėvaizdis
DAR BO kognityvinė definicija, profilis ir profiliavimas

Kaip cituoti

Bartmiński J. (2020) „Kultūrinė lingvistika: teorinės prielaidos ir metodai. DARBO definicijos ,Slavų ir jų kaimynų aksiologiniame leksikone‘ (LASiS) pavyzdys“, Vilnius University Open Series, (1), p. 24-45. doi: 10.15388/VLLP.2020.2.

Santrauka

Pranešimą sudaro keturios dalys. Pirmoje trumpai pristatomos bendro pobūdžio etnolingvistinių (kultūrinės lingvistikos) tyrimų Lenkijoje teorinės prielaidos. Antroje pateikiami kalbinių faktų tyrimų iš kultūrinės perspektyvos, pabrėžiant leksikos kaip kultūros veidrodžio reikšmę, pavyzdžiai. Trečioje primenamos pagrindinės Liublino etnolingvistikos mokyklos pasiūlytos ir plačiai vartojamos sąvokos (kalbos pasaulėvaizdis, stereotipas, kognityvinė definicija, žiūros taškas ir perspektyva, profiliavimas ir profilis, vertybės, subjektas). Ketvirtoje (pagrindinėje) dalyje, remiantis „Slavų ir jų kaimynų aksiologiniu leksikonu“ (le. Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. 1–5, Lublin 2015–2019) ir taikant LEK metodologiją, atliekama DAR BO (le. PRACA ) koncepto analizė ir pateikiami jos rezultatai.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.