Pojęcie wartości w litewskim językowym obrazie świata
Straipsniai
Irena Smetonienė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2020-12-04
https://doi.org/10.15388/VLLP.2020.4
PDF

Reikšminiai žodžiai

wartości
wolność
państwo
honor
język

Kaip cituoti

Smetonienė I. (2020) „Pojęcie wartości w litewskim językowym obrazie świata “, Vilnius University Open Series, (1), p. 70-80. doi: 10.15388/VLLP.2020.4.

Santrauka

Wartości stanowią pomost między tym, co jest w nas i teraźniejszością, do której należymy, a tym, czego jeszcze nie ma – naszą przyszłością, naszymi celami. Wartość poprzez naszą świadomość, wolę, wyobraźnię wyrywa nas z teraźniejszości i prowadzi dalej. Oczywiście nie ma jednego określenia wartości: różni autorzy traktują wartości inaczej. Z przeprowadzonych już badań nad nazwami wartości wynika, że wolność można uznać za podstawową wartość, chociaż jest ona nierozerwalnie związana z pojęciem państwa. Innym ważnym składnikiem państwa jest honor. Język dla Litwy jest także podstawą wszystkich wartości narodu, jest nieodłączny od wolności społecznej, państwa i narodu. Istnieje wiele sposobów klasyfikowania wartości, uwzględniając coraz to inny aspekt wartości można mówić o wartościach społecznych i nieosobowych lub o wartościach kształtujących osobowość i wartościach doskonalących osobowość. Jednak ścisłe granice nie istnieją i nie mogą istnieć, ponieważ człowiek jest zarówno cząstką społeczeństwa, jak i odrębną jednostką.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.