Lietaus metaforos lietuvių ir rusų poezijoje
Straipsniai
Jelena Konickaja
Vilniaus universitetas
Birutė Jasiūnaitė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2020-12-04
https://doi.org/10.15388/.VLLP.2020.15
PDF

Reikšminiai žodžiai

gamtos reiškinių metaforos
lietaus metaforos
lietuvių poezija
rusų poezija
dviejų kalbų poetinių metaforų lyginimas
metaforos modelis

Kaip cituoti

Konickaja J. ir Jasiūnaitė B. (2020) „Lietaus metaforos lietuvių ir rusų poezijoje “, Vilnius University Open Series, (1), p. 303-325. doi: 10.15388/.VLLP.2020.15.

Santrauka

Straipsnyje, kuriuo tęsiamas gamtos reiškinių metaforų, vartojamų lietuvių ir rusų poezijoje, ciklas, remiantis 45 lietuvių ir 57 rusų poetų kūrybos duomenimis, nagrinėjamos lietaus metaforos. Jose atsispindi įvairūs šio gamtos reiškinio aspektai: akustinis, dinaminis, temporalinis, vizualinis, terminis (susijęs su temperatūra). Dar minėtinas lietaus intensyvumas, jo griaunamoji jėga, sąsajos su tam tikru metų laiku ir pan. Metaforiniai posakiai suskirstyti į septynias semantines grupes. Lietaus metaforos gali būti: 1) antropomorfinės, 2) zoomorfinės, 3) biomorfinės (susijusios su augalais), 4) susijusios su negyvosios gamtos objektais ir reiškiniais, 5) „daiktiškosios“, 6) susijusios su abstrakčiais dalykais, 7) kitokios. Paaiškėjo, kad abiejose kalbose gausiausios antropomorfinių ir „daiktiškųjų“ metaforų grupės, o mažiausiai rasta zoomorfinių, „botaninių“ ir „abstrakčiųjų“ metaforų. Metaforinių posakių, nusakančių lietų lietuvių ir rusų poezijoje, lyginimas padėjo nustatyti, kad esama bendrų metaforos modelių, bet aptikta ir skirtumų, kurie susiję su tam tikrų modelių paplitimu. Pavyzdžiui, bendri yra zoomorfinių metaforų modeliai lietus – paukštis (čia bendras sparno įvaizdis), lietus – žirgas, lietus – smulkus gyvūnėlis. Skirtumų galima įžvelgti tada, kai modeliai vartojami skirtingoms lietaus savybėms nusakyti. Biomorfinių metaforų grupėje populiarus lietuvių perkeltinės reikšmės posakis lietus žydi, įvairūs palyginimai su gėlėmis. Tokių atvejų neaptikta rusų poezijoje.
Lietaus metaforų, vartojamų lietuvių ir rusų poezijoje, gausa ir įvairovė rodo, kad eilėraščių autoriai aktyviai vartoja jau egzistuojančius kalboje įvaizdžius, kuria ir naujus palyginimus, kurie paprastai atitinka jau esamus metaforos modelius.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.