2022: Baltistikos platybėse

2022

Vilnius University Open Series
Baltistikos platybėse
Publikuota 2022-11-24

Visas numeris

Agnė Navickaitė-Klišauskienė | Vytautas Rinkevičius | Daiva Sinkevičiūtė | Miguel Villanueva Svensson
Baltìstikos platýbėse. Baltų kalbotyros straipsnių rinkinys, skirtas prof. Bonifaco Stundžios 70 metų jubiliejui
Santraukos peržiūros 161 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 333
1-404
PDF

Pradžios puslapiai

Agnė Navickaitė-Klišauskienė | Vytautas Rinkevičius | Daiva Sinkevičiūtė | Miguel Villanueva Svensson
Turinys ir pratarmė
Santraukos peržiūros 40 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 22
1-20
PDF

Straipsniai

Aleksey Andronov
Lietuvių kalbos priegaidės – skiemens ar žodžio požymiai?
Santraukos peržiūros 61 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 80
21-32
PDF
Laimute Balode
Personvārdu izvēles tendences Latvijā un citās Baltijas valstīs: salīdzinošais aspekts
Santraukos peržiūros 109 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 166
33-64
PDF
Václav Blažek
Baltų *kalu̯ā
Santraukos peržiūros 56 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 46
65-77
PDF
Grasilda Blažienė
Kas dar nepasakyta apie prūsų vardyną lenkų žemėse
Santraukos peržiūros 79 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 48
79-92
PDF
Ineta Dabašinskienė
Tėvų–vaikų kalbinis ryšys: dažnumo veiksnys kalbos raidoje
Santraukos peržiūros 108 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 76
93-115
PDF
Pietro U. Dini
Zu apr. Ench. 119.13 ʃubban aʃman (und alit. patį aʃchmą) als Kollektivzahlwort
Santraukos peržiūros 61 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 29
117-144
PDF
Eugen Hill
Rytų baltų dviskaitos datyvas ir instrumentalis
Santraukos peržiūros 64 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 59
145-160
PDF
Lina Inčiuraitė-Noreikienė
Skolintą kamieną turinčių ypatybių pavadinimų daryba
Santraukos peržiūros 86 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 39
161-172
PDF
Birutė Jasiūnaitė
Gyvūnų maloniniai epitetai tautosakoje
Santraukos peržiūros 64 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 138
193-205
PDF
Birutė Kabašinskaitė
Keli pastebėjimai apie Lietuvos kalvinistų tekstų sąsajas su mažąja Lietuva
Santraukos peržiūros 64 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 34
207-218
PDF
Asta Kazlauskienė
Bendrinės lietuvių kalbos skiemenavimas sonoringumo teorijos požiūriu
Santraukos peržiūros 89 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 105
219-238
PDF
Frederik Kortlandt
Asmeniniai ir beasmeniai sakiniai lietuvių kalboje ir indoeuropiečių prokalbėje
Santraukos peržiūros 67 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 92
239-242
PDF
Agnė Navickaitė-Klišauskienė | Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė
Apie laiką ir kalbą
Santraukos peržiūros 60 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 37
243-251
PDF
Norbert Ostrowski
Lietuvių dabar̃ ir baltų *-ā́-iliatyvas
Santraukos peržiūros 68 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38
253-261
PDF
Jurgis Pakerys
Keli lietuvių kalbos veiksmažodžiai, išvesti iš esamojo laiko kamienų su -n-
Santraukos peržiūros 83 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 37
263-270
PDF
Daniel Petit
Apudesyvas lietuvių kalboje
Santraukos peržiūros 59 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 36
271-289
PDF
Vytautas Rinkevičius
F. W. Haacko žodyno prozodija
Santraukos peržiūros 74 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
291-310
PDF
Daiva Sinkevičiūtė
Nauji sudurtiniai vardai Lietuvos vardyne: įvairovė ir sudarymo ypatumai (XXI a. II dešimtmečio duomenimis)
Santraukos peržiūros 137 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 90
311-326
PDF
Florian Sommer
„Irdische Herren“? – Lasitius’ Zemopacios onomastisch betrachtet
Santraukos peržiūros 56 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 42
327-340
PDF
Evaldas Švageris
Kirčio ir intonacijos fonetinė interakcija: bendrinės lietuvių kalbos tyrimas
Santraukos peržiūros 75 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 47
341-362
PDF
Pēteris Vanags
No gaspažas līdz kundzei: pagodinoši sievietes apzīmējumi latviešu valodā 16.–19. gadsimtā
Santraukos peržiūros 64 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 46
363-394
PDF
Miguel Villanueva Svensson
Prūsų kalbos ā kamieno vienaskaitos kilmininkas
Santraukos peržiūros 57 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 37
395-402
PDF

Pabaigos puslapiai

Agnė Navickaitė-Klišauskienė | Vytautas Rinkevičius | Daiva Sinkevičiūtė | Miguel Villanueva Svensson
Bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 30 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 14
404
PDF