Lietuviškas MOTINOS paveikslas remiantis anketinių apklausų duomenimis
Straipsniai
Karolina Slotvinska
Vilniaus universitetas
Kristina Rutkovska
Vilniaus universitetas
Publikuota 2020-12-04
https://doi.org/10.15388/VLLP.2020.16
PDF

Reikšminiai žodžiai

kognityvizmas
pasaulio vaizdas kalboje
anketavimas
motina
motinystė

Kaip cituoti

Slotvinska K. ir Rutkovska K. (2020) „Lietuviškas MOTINOS paveikslas remiantis anketinių apklausų duomenimis “, Vilnius University Open Series, (1), p. 326-336. doi: 10.15388/VLLP.2020.16.

Santrauka

Šeima, žmonių tarpusavio santykiai iki šiol pasaulyje tebėra viena iš esminių vertybių. Nepaprastai svarbus yra ir motinos vaidmuo visuomenėje: ji yra šeimos ramstis, atlieka įvairias socialines funkcijas, siekia realizuotis ne tik šeimoje. Motinai būdingų savybių ir jos atliekamų visuomeninių funkcijų suvokimas šiuolaikinėje visuomenėje ypač aktualus. Siekiant atskleisti stereotipinius motinos bruožus buvo atliktas studentų nuomonės tyrimas. Jo pagrindą sudarė studentų užpildytos kognityvinės anketos, kuriose jaunuoliai (-ės) samprotavo apie tai, ką reiškia motina, su kuo ji asocijuojasi, kokie bruožai jai būdingi, kokį vaidmenį ji turi vaidinti vaiko gyvenime. Apibendrinant tyrimo rezultatus, galima teigti, kad motinystės institucija iki šiol tebėra vertybė, o jos branduolį sudaro motinai priskiriama visuomeninė pareiga išauklėti dorą ir garbingą pilietį. Svarbus išlieka ir privatus ryšys tarp motinos ir vaiko, grindžiamas meile ir supratingumu.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.