Między wstydem a lękiem. Przegląd wybranych modeli kognitywnych WSTYDU w języku litewskim (na podstawie danych tekstowych i leksykograficznych)
Straipsniai
Monika Bogdzevič
Vilniaus universitetas
Publikuota 2020-12-04
https://doi.org/10.15388/VLLP.2020.20
PDF

Reikšminiai žodžiai

modele kognitywne
koncept WSTYDU
etnolingwistyka

Kaip cituoti

Bogdzevič M. (2020) „Między wstydem a lękiem. Przegląd wybranych modeli kognitywnych WSTYDU w języku litewskim (na podstawie danych tekstowych i leksykograficznych) “, Vilnius University Open Series, (1), p. 404-415. doi: 10.15388/VLLP.2020.20.

Santrauka

Zamierzeniem artykułu jest prezentacja modeli kognitywnych i odnoszących się do nich jednostek leksykalnych, stanowiących swoiste pogranicze takich stanów emocjonalnych, jak wstyd i lęk. Podstawę badawczą stanowi materiał pochodzący ze słowników języka litewskiego, a także fragmenty tekstów literackich, wyekscerpowane głównie z korpusu języka litewskiego. Po dokonaniu leksykograficznej charakterystyki wstydu i rekonstrukcji jego pola leksykalno-semantycznego autorka omawia kolejno pięć modeli kognitywnych wstydu, stanowiących pogranicze pojęć wstydu i lęku.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.