„ATSAKOMYBĖS GINTI“ PRINCIPO KONSTRAVIMAS TARPTAUTINIU IR NACIONALINIU LYGIU: JT IR JAV ATVEJAI
Straipsniai
Brigita Lokė
Publikuota 2016-05-25
https://doi.org/10.15388/Polit.2016.1.10008
PDF

Kaip cituoti

Lokė B. (2016). „ATSAKOMYBĖS GINTI“ PRINCIPO KONSTRAVIMAS TARPTAUTINIU IR NACIONALINIU LYGIU: JT IR JAV ATVEJAI. Politologija, 81(1), 111-132. https://doi.org/10.15388/Polit.2016.1.10008

Santrauka

Straipsnio tikslas – išanalizuoti, kaip yra konstruojamas „atsakomybės ginti“ principas Jungtinių Tautų (JT) organizacijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) nuo 2005 metų. Tyrimas grindžiamas pirminių šaltinių ana­lize siekiant palyginti tarptautinį ir valstybinį lygmenis. Toks palyginimas ir analizė yra reikalingi, nes tyrėjų nuomonės apie „atsakomybės ginti“ prin­cipo įtaką skiriasi, o šis principas tampa vis plačiau naudojamas valstybių pagrindžiant užsienio politikos veiksmus. Vienų autorių nuomone, „atsako­mybės ginti“ principas yra naujas ir vertingas postūmis tarptautinėje siste­moje žmogaus teisių ir žmonių saugumo klausimais. Kitų autorių nuomone, yra priešingai – šis principas neatneša nieko naujo, nesiūlo intensyvių kaitos taškų ir net gali būti žalingas tarptautinei bendruomenei. Plėtojantis moksli­nei diskusijai, kartu ir pats principo naudojimas evoliucionuoja ir įsitvirtina tarptautiniu bei nacionaliniu lygmenimis. Nevienodas šio principo įsitvirtini­mas gali lemti skirtingą jo interpretaciją užsienio politikos veiksmuose.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.