SIENOS IR ERDVĖS: KONCEPTUALIZACIJŲ PAIEŠKOS ХХI AMŽIAUS TERITORINIAMS KONFLIKTAMS RYTŲ EUROPOJE ANALIZUOTI
Straipsniai
Dovilė Jakniūnaitė
Publikuota 2016-12-08
https://doi.org/10.15388/Polit.2016.3.10238
PDF

Kaip cituoti

Jakniūnaitė D. (2016). SIENOS IR ERDVĖS: KONCEPTUALIZACIJŲ PAIEŠKOS ХХI AMŽIAUS TERITORINIAMS KONFLIKTAMS RYTŲ EUROPOJE ANALIZUOTI. Politologija, 83(3), 66-92. https://doi.org/10.15388/Polit.2016.3.10238

Santrauka

Šio straipsnio empirinis kontekstas yra „įšaldytų“ konfliktų Rytų Eu­ropoje egzistavimas teritoriškai padalytame pripažintų suverenių valstybių pasaulyje, o pagrindinė keliama problema – nevalstybinių teritorinių darinių egzistavimo (ne)galimumo sąlygos. Straipsnyje klausiama, kaip erdvės, teri­torijos ir sienų sampratos bei teritorialumo ir valstybingumo santykis šiuolai­kinių tarptautinių santykių praktikoje ir teorijoje leidžia suprasti šių darinių situaciją. Tad šio straipsnio tikslas yra, išanalizavus teritorialumo ir sienų sampratų tyrimus, įvertinti galimybes pritaikyti juos minimų atvejų grupei ir rasti naujų „įšaldytų“ konfliktų situaciją probleminančių klausimų, leidžian­čių daryti tolesnę analizę, kreipiančią dėmesį į darinių subjektiškumo sąlygas ir praktikas bei leidžiančią suprasti, kaip tokie teritoriniai dariniai randa ir apibrėžia savo veikimo būdus ir strategijas, kaip įvyksta tokių reiškinių sta­bilizacija ir normalizacija. Straipsnyje atliekama trijų sąvokų – erdvės, teri­torijos ir sienų – analizė, keliant tris klausimus: a) ką pasako ar ko nepasako apie socialinę realybę ir tarptautinę politiką kiekviena iš šių sąvokų; b) kur slypi sąvokų problemiškumas / produktyvumas; c) kaip jos leidžia suprasti šiuolaikines tarptautinių santykių praktikas ir įvertinti marginalaus subjekto, norinčio įveikti savo marginalumą, veikimo galimybes.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.