GRUZIJOS SAUGUMO POLITIKOS POKYČIAI PO 2012 METŲ IR KINTANTI SAUGUMO TAPATYBĖ
Straipsniai
Tomas Janeliūnas
Publikuota 2017-05-12
https://doi.org/10.15388/Polit.2017.1.10670
PDF

Kaip cituoti

Janeliūnas T. (2017). GRUZIJOS SAUGUMO POLITIKOS POKYČIAI PO 2012 METŲ IR KINTANTI SAUGUMO TAPATYBĖ. Politologija, 85(1), 56-101. https://doi.org/10.15388/Polit.2017.1.10670

Santrauka

Pasikeitus valdančiosioms jėgoms, 2012–2013 m. Gruzija sustabdė savo saugumo sektoriaus stiprinimą, sušvelnino retoriką Rusijos atžvilgiu ir pasirinko laukimo bei neprovokavimo taktiką. Rusijos nebelaikymas grėsme Gruzijoje nesutapo su ES ir NATO šalyse stiprėjančio sugrėsminimo kryp­timi. Priešingai – Rusijos keliami pavojai Gruzijoje tikslingai buvo nebelai­komi grėsme, stengiantis nedidinti įtampos su Rusija ir vengti galimos agre­syvios reakcijos iš Maskvos pusės. Straipsnyje remiamasi konstruktyvistine prielaida, kad pastarųjų metų pokyčiai Gruzijos saugumo ir užsienio politi­koje įvyko dėl saugumo tapatybės dinamikos. Ši dinamika buvo galima tiek dėl Gruzijos vidaus pokyčių – elito ir visuomenės sutarimu iš naujo persvars­tytų vertybių ir prioritetų, – tiek dėl pasikeitusios tarptautinės aplinkos, kuri susiaurino galimus strateginius Gruzijos pasirinkimus saugumo politikoje. Atsižvelgiant į tai, kokios dažniausiai nurodomos mažųjų valstybių saugumo strategijos, Gruzija išlieka neapibrėžtoje ir neužtikrintoje „strateginio lauki­mo“ fazėje – kai norima vienu metu ir siekti euroatlantinės integracijos, ir nekonfliktuoti su Rusija. Vis dėlto straipsnyje daroma išvada, kad tokia tar­pinė padėtis tarp „aljansų siekimo“ ir „autonomijos saugojimo“ gali būti ne tik strategiškai stokojanti aiškaus pagrindimo, bet ir labai priklausoma nuo išorinių aplinkybių, visų pirma – pokyčių santykiuose tarp Rusijos ir Vakarų.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.