PAVELO FLORENSKIO ,,NUMATOMOS ATEITIES VALSTYBĖS SANTVARKOS“ POLITIZACIJA: NUO ,,TEISINGO PERSKAITYMO“ IKI ,,ŠIANDIENIZACIJOS“
Straipsniai
Vidas Dusevičius
Publikuota 2017-05-12
https://doi.org/10.15388/Polit.2017.1.10672
PDF

Kaip cituoti

Dusevičius V. (2017). PAVELO FLORENSKIO ,,NUMATOMOS ATEITIES VALSTYBĖS SANTVARKOS“ POLITIZACIJA: NUO ,,TEISINGO PERSKAITYMO“ IKI ,,ŠIANDIENIZACIJOS“. Politologija, 85(1), 132-174. https://doi.org/10.15388/Polit.2017.1.10672

Santrauka

Straipsnyje analizuojama, kaip P. Florenskio ,,Numatomos ateities valstybės santvarką“ interpretuoja įvairios konservatyvios intelektinės Ru­sijos grupės („Zavtra“, „Izborsko klubo“, Prochanovo, Dugino ir jo aplinkos bei kitos). Taip pat svarstoma apie ideologinį lauką, kuriame reiškiamos Flo­renskio idėjos, užsimenama apie problemas, kylančias dėl politinių Florens­kio įžvalgų autentiškumo, nuoseklumo, nevienareikšmiškumo ir politinės mąstytojo minties evoliucionavimo. Straipsnyje laikomasi požiūrio, kad kon­servatyvių intelektinių Rusijos grupių ,,Numatomos ateities valstybės san­tvarkos“ interpretacijos dažnai pasižymi ,,teisingu Florenskio perskaitymu“, ,,šiandienizacija“, ,,instrumentalizacija“ – tam tikrais išankstiniais filosofinės minties įvertinimo ir atrankos kriterijais. Tie Florenskio ,,Numatomos ateities valstybės santvarkos“ interpretacijos bruožai atspindi kur kas platesnes šiuo­laikinės Rusijos konservatyviosios minties kaip ideologijos paieškų lauko, į kurį įtraukti tokie mąstytojai kaip I. Iljinas ar N. Berdiajevas, tendencijas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.