MANDATAS AR DIKTATAS? ES FINANSŲ KRIZĖS VALDYMO PRIEMONIŲ LEGITIMUMO ANALIZĖ
Straipsniai
Ugnė Bartašiūtė
Publikuota 2017-07-20
https://doi.org/10.15388/Polit.2017.2.10744
PDF

Kaip cituoti

Bartašiūtė U. (2017). MANDATAS AR DIKTATAS? ES FINANSŲ KRIZĖS VALDYMO PRIEMONIŲ LEGITIMUMO ANALIZĖ. Politologija, 86(2), 84-123. https://doi.org/10.15388/Polit.2017.2.10744

Santrauka

Pagrindinis klausimas, į kurį siekiama atsakyti šiame straipsnyje, yra: ar ir kiek ES finansų krizės suvaldymas buvo (ne)legitimus? Analizei pa­sirinkta konkreti finansų krizės suvaldymo priemonė – finansinės paramos teikimas ES valstybėms. Straipsnyje analizuojamos septynios valstybės, kurios gavo finansinę paramą: Vengrija, Latvija, Rumunija, Airija, Ispanija, Portugalija ir Graikija. Tyrime iškeliamos dvi hipotezės: H(1): finansinės pa­ramos teikimo priemonė ES valstybėms narėms buvo nelegitimi todėl, kad ES piliečiai neturėjo įtakos priimant sprendimus; H(2): finansinės paramos teikimo priemonė ES valstybėms narėms buvo nelegitimi todėl, kad nedavė teigiamų rezultatų. Analizei pasirinktas Fritzo W. Scharpfo demokratinio le­gitimumo vertinimo teorinis modelis. Remiantis šiuo modeliu, nagrinėjamos dvi politinio proceso dalys: sprendimų įeigos ir išeigos. Atliktas tyrimas pa­ramos teikimo legitimumo įeigų dalyje leidžia patvirtinti hipotezę H(1) ir iš dalies paneigti hipotezę H(2).

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.