KONFLIKTO SUREGULIAVIMO REALIJOS AFGANISTANE. AR TEORIJOS VEIKIA PRAKTIKOJE?
Straipsniai
Donatas Palavenis
Publikuota 2017-10-09
https://doi.org/10.15388/Polit.2017.3.10855
PDF

Kaip cituoti

PalavenisD. (2017). KONFLIKTO SUREGULIAVIMO REALIJOS AFGANISTANE. AR TEORIJOS VEIKIA PRAKTIKOJE?. Politologija, 87(3), 3-44. https://doi.org/10.15388/Polit.2017.3.10855

Santrauka

Šiuo metu vis dar teberusenantis konfliktas Afganistane kelia daug rūpesčių tarptautinei bendruomenei, JAV, gretimoms valstybėms ir kitiems regiono veikėjams. Afganistano valdžia, NATO, JAV, gretimos valstybės stengiasi paveikti konflikto baigtį ir siekti taikaus susitarimo. Yra gausybė konflikto sureguliavimo teorijų, kurios siūlo įvairių metodų ir būdų suvaldy­ti konfliktus, tačiau ar visos šios teorijos gali būti realizuojamos praktiškai Afganistano atveju? Šiame straipsnyje yra ieškoma tinkamiausios konflikto sureguliavimo teorijos tvariai taikai Afganistane garantuoti. Siekiant identi­fikuoti tinkamiausią konflikto sureguliavimo teoriją, pirmoje straipsnio da­lyje analizuojamos pagrindinės konflikto sureguliavimo teorijų nuostatos ir jų galimas pritaikomumas šiam atvejui, antroje dalyje nagrinėjamos NATO, JAV, Afganistano oficialiosios valdžios pastangos paveikti, spręsti konflik­tą, nustatoma, ar šie veiksmai yra tapatūs teorinėms konflikto sureguliavimo teorijų nuostatoms. Trečioje straipsnio dalyje analizuojamos konflikto sure­guliavimo teorijų praktinio pritaikomumo matavimo galimybės ir tiriamos kiekvienai teorijai būdingų parametrų vertės laike, o tai leidžia nustatyti siekiant tvarios taikos regione. Tyrimas, grindžiamas kiekybine ir kokybine turinio analize, atskleidė, kad modeliuojamas konflikto sureguliavimo teorijų praktinis pritaikymas Afganistane negarantuoja tvarios taikos. Atlikta šešių konflikto sureguliavimo teorijų pritaikomumo analizė ir tirtas NATO, JAV, Afganistano valdžios pasirinktas būdas sureguliuoti konfliktą parodė, kad praktiniai veiksmai, prastėjanti saugumo situacija ir kiti objektyvūs reiški­niai šiuo metu neveda šalies prie taikos, o viena iš teorijų – konflikto pre­vencijos teorija – gali būti realiausiai pritaikoma siekiant suvaldyti konfliktą Afganistane.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.