SOCIALIAI ORIENTUOTAS VIETNAMO BUDIZMAS POKOLONIJINĖJE PERSPEKTYVOJE
Straipsniai
Kotryna Kriaučiūnaitė
Publikuota 2017-12-28
https://doi.org/10.15388/Polit.2017.4.11164
PDF

Kaip cituoti

Kriaučiūnaitė K. (2017). SOCIALIAI ORIENTUOTAS VIETNAMO BUDIZMAS POKOLONIJINĖJE PERSPEKTYVOJE. Politologija, 88(4), 142-162. https://doi.org/10.15388/Polit.2017.4.11164

Santrauka

Socialiai orientuotas Vietnamo budizmas – tai religinis fenomenas, ku­ris gali būti analizuojamas politiniu požiūriu kaip aktyvi opozicinė reakcija į kolonializmo apraiškas ir iššūkius. Šio straipsnio tikslas yra atskleisti socia­liai orientuoto budizmo kilmę ir metodus, kuriais jis sutelkė Pietų Vietnamo visuomenę kontroversiškai vertinamo Ngo Dinh Diemo prezidentavimo me­tais. Chaotiškos pokolonijinės būsenos kontekste atsispindėjęs siekis išlikti kaip religijai ir susigrąžinti savo autoritetą žymėjo budizmo gebėjimą sutelkti netgi fragmentuotas kvazipilietinės visuomenės grupes, nepatenkintas esama situacija. Straipsnyje, daugiausia remiantis pokolonijinio diskurso teoretikų teiginiais, plėtojama mintis, kad Pietų Vietnamo modernizacijos istorija yra glaudžiai susijusi su socialiai orientuoto budizmo raiška, lėmusia vieningą ir efektyvų budistinių bendruomenių ir pasauliečių pasipriešinimą. Pokolo­nijinio diskurso teoretikų prieiga pasirenkama kaip pliuralistinė intelektinė srovė, gebanti paaiškinti įvairius šiuolaikinius antagonistinius diskursus, tad pirmoje straipsnio dalyje pristatomas socializuotas budizmas ir jo raiška po­kolonijinėje perspektyvoje. Antroje straipsnio dalyje nagrinėjami propagan­diniai, instituciniai ir edukaciniai metodai, kuriais budistinės bendruomenės ir pasauliečiai priešinosi kolonijinio tipo Diemo režimui. Straipsnis atsklei­ džia, kad pasipriešinimas Diemo režimui palaipsniui virto kova su kolonijine priespauda, kurią savotiškai skleidė Jungtinės Amerikos Valstijos, remdamos provakarietišką Pietų Vietnamo lyderį.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.