Stasio Lozoraičio jaunesniojo demokratinės Lietuvos vizija
Straipsniai
Gintautas Grigonis
Vilniaus universitetas
Publikuota 2018-10-08
https://doi.org/10.15388/Polit.2018.1.11665
PDF

Reikšminiai žodžiai

nėra

Kaip cituoti

Grigonis G. (2018). Stasio Lozoraičio jaunesniojo demokratinės Lietuvos vizija. Politologija, 89(1), 90-105. https://doi.org/10.15388/Polit.2018.1.11665

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Šiame straipsnyje analizuojami Stasio Lozoraičio jaunesniojo (1924– 1994), ypatingojo Lietuvos reikalų patikėtinio, kandidato į prezidentus, pasi­sakymai ir kalbos, siekiant atskleisti diplomato demokratinės Lietuvos viziją, demokratijos principų sampratą ir jų santykį su Lietuvos nepriklausomybės siekiais. Tyrimo objektas – teorinė S. Lozoraičio jaunesniojo veiklos sritis, kuri atsiskleidžia viešuose pasisakymuose, interviu, sveikinimuose bei asme­niniuose užrašuose. Nepaisant diplomato politinės minties eklektiškumo, pa­grindiniai demokratijos principai – nuomonių pliuralizmas, laisvė ir taika – sudaro organišką visumą ir tampa platesnės, nepriklausomos Lietuvos vizijos sudedamąja dalimi, kartu tai yra autentiška, vertybinį turinį turinti politinė mintis. Straipsnyje analizuojama medžiaga – archyviniai dokumentai, saugo­mi Lietuvos centriniame valstybės archyve, bei publikuotų šaltinių rinkiniai.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.