Pereinamojo laikotarpio teisingumas Ruandoje. Mushos kaimo bendruomenės susitaikymo iniciatyvų analizė*
Straipsniai
Urtė Jakubėnaitė
Vilnius University
Publikuota 2021-07-16
https://doi.org/10.15388/Polit.2021.101.4
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

pereinamojo laikotarpio teisingumas
susitaikymas
žemiausiojo lygmens iniciatyvos
bendruomenė
Ruanda
Mushos kaimas
etnografinis lauko tyrimas

Kaip cituoti

Jakubėnaitė U. (2021). Pereinamojo laikotarpio teisingumas Ruandoje. Mushos kaimo bendruomenės susitaikymo iniciatyvų analizė*. Politologija, 101(1), 107-148. https://doi.org/10.15388/Polit.2021.101.4

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamos pereinamojo laikotarpio teisingumo iniciatyvos Mushos kaimo bendruomenėje Ruandoje. Darbo tikslas – išsiaiškinti, kaip vietos bendruomenė supranta susitaikymą, kokios iniciatyvos ten vykdomos, ir įvertinti, kiek jos yra efektyvios. Darbas remiasi etnografinio lauko tyrimo metu surinktais duomenimis. Jis pildo bendresnę pereinamojo laikotarpio teisingumo studijų literatūrą duomenimis apie bendruomenines susitaikymo iniciatyvas bei siauresnį Ruandos konflikto studijų lauką apie tai, kiek vietos bendruomenei pavyksta susitaikyti ir kaip ji pati suvokia ir vertina šį procesą.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.