LOJALUMO STRUKTŪROS ĮTAKA LIETUVOS VIEŠOJO SEKTORIAUS POLITIZACIJAI
Straipsniai
Giedrius Kazakevičius
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/Polit.2014.2.3634
PDF

Kaip cituoti

Kazakevičius G. (2014). LOJALUMO STRUKTŪROS ĮTAKA LIETUVOS VIEŠOJO SEKTORIAUS POLITIZACIJAI. Politologija, 74(2), 161-197. https://doi.org/10.15388/Polit.2014.2.3634

Santrauka

Straipsnyje iš viešosios tarnybos susitarimų modelio perspektyvos ap­tariamos viešojo sektoriaus politizacijos teorinės prielaidos ir nagrinėjamas sąryšis su viešojo sektoriaus vadovų lojalumu politikams. Remiantis šiomis įžvalgomis aptariami Lietuvos viešajame valdyme istoriškai susiklostę egali­tariniai, o kai kuriais atvejais ir individualistiniai lojalumo elementai, kuriuos sustiprino fragmentuota sovietinė institucinė struktūra su lygiagrečia perso­naliniu lojalumu ir neformalių ryšių tinklu besiremiančia valdymo struktūra. Taip pat apžvelgiama šiandieninio Lietuvos viešojo valdymo lojalumo sam­pratos fragmentacija, parodant, kad politikų ir vadovų santykius apibrėžti kaip sutarimą galima tik tam tikruose sektoriuose, o daugumoje sričių lojalu­mo aspektą politikai ir viešųjų organizacijų vadovai interpretuoja skirtingai. Tai vyksta nepaisant bandymų institucionalizuoti su istorine tradicija nesisie­jančią hierarchinę lojalumo struktūrą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai