POLITIZUOTI(S) AR NE(SI)POLITIZUOTI? LIETUVOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ ATVEJIS
Straipsniai
Dovilė Likaitė
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/Polit.2014.2.3636
PDF

Kaip cituoti

Likaitė D. (2014). POLITIZUOTI(S) AR NE(SI)POLITIZUOTI? LIETUVOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ ATVEJIS. Politologija, 74(2), 96-122. https://doi.org/10.15388/Polit.2014.2.3636

Santrauka

Straipsnyje analizuojama Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstai­gų vadovų kaita ir politizacija 1997–2013 m. Politizacijos fenomenas yra daugiausia tyrinėtas nacionaliniu lygiu. Tačiau sutariama, kad esminės prie­žastys, kodėl vyksta politizacija, vis dar nėra aiškios. Žinių apie sveikatos apsaugos sistemos politizaciją trūkumas yra problema, nes politizuotų as­mens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų skaičius viršija 50 %. Straipsnyje parodoma, kad politizacijos mastą geriausiai paaiškina ne partinės sistemos stabilumas (merų ir asmens sveikatos priežiūros ministrų kaita), o vidiniai asmens sveikatos priežiūros vadovų motyvai. Todėl ateities tyrimams reikia daugiau dėmesio skirti ne politizacijos „iš viršaus žemyn“, o politizacijos „iš apačios aukštyn“ studijoms.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.