LIETUVOS VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VADOVŲ POLITIZACIJA
Straipsniai
Neringa Laurišonytė
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/Polit.2014.2.3637
PDF

Kaip cituoti

Laurišonytė N. (2014). LIETUVOS VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VADOVŲ POLITIZACIJA. Politologija, 74(2), 68-95. https://doi.org/10.15388/Polit.2014.2.3637

Santrauka

Šiame straipsnyje analizuojama Lietuvos valstybės valdomų įmonių vadovų kaita ir politizacija 1990–2012 m. Žiniasklaidoje dažnai aptariami konkrečių įmonių vadovų politizacijos atvejai, tačiau sisteminės analizės šioje srityje stoka neleidžia daryti pagrįstų apibendrinimų. Dėl to pagrindinis straipsnio tikslas – remiantis statistine minėto laikotarpio duomenų analize ne tik identifikuoti politizacijos mastą bei pasikeitimus VVĮ vadovų postuo­se, bet ir nustatyti, kaip juos veikia šių įmonių teisinis statusas, valdymo sritis, vyriausybių tipai, partijų įsitvirtinimas valdžioje ir jų narių skaičius. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad vadovų kaitą suprasti padeda valdančiosios daugumos pasikeitimai ir vyriausybių tipai, tačiau šie veiksniai savaime nepaaiškina politizacijos. Norint suprasti tą reiškinį, yra būtina analizuoti valdymo sritį. Analizė parodė, kad labiausiai politizuoti sektoriai yra miški­ninkystė ir energetika.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.