AR EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETO POKYČIAI ATITINKA FISKALINIO FEDERALIZMO PRINCIPUS – LYGINAMOJI 2007–2014 METŲ BIUDŽETŲ ANALIZĖ
Straipsniai
Eglė Čeponytė
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Polit.2015.77.7377
PDF

Kaip cituoti

Čeponytė E. (2015). AR EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETO POKYČIAI ATITINKA FISKALINIO FEDERALIZMO PRINCIPUS – LYGINAMOJI 2007–2014 METŲ BIUDŽETŲ ANALIZĖ. Politologija, 77(1), 200-250. https://doi.org/10.15388/Polit.2015.77.7377

Santrauka

Visuotinai sutariama, kad Europos Sąjungos biudžetas nebeatitinka šiandienos realijų: dėl priklausomybės nuo pasirinkto kelio pokyčiai biudžete yra inkrementiški, neleidžia veiksmingai susidoroti su naujais Europos Sąjungai keliamais reikalavimais. Pasibaigus diskusijoms dėl 2014–2020 Daugiametės finansinės perspektyvos, reikėtų įvertinti ES biudžeto struktūros pokyčius, vadovaujantis politikos mokslų ir ekonomikos literatūroje pateikiamais normatyviniais kriterijais. Straipsnyje, remiantis fiskalinio federalizmo teorija, aptariamos rekomenduotinos ES biudžeto reformos trajektorijos. Atsižvelgiant į šias trajektorijas, įvertinamos 2007–2014 metų ES biudžetų kaitos tendencijos. Nustatyta, jog pokyčiai ES biudžete nebuvo sistemingi: kai kuriose politikos srityse matyti pažanga įgyvendinant fiskalinio federalizmo principus, kitose fiksuojamas regresas arba teigiamų pokyčių nebuvimas. Fiskalinio federalizmo teorija buvo sukurta aiškinti nacionalinės valstybės biudžeto sandaros logiką. Taikant ją viršnacionaliniams tokių susivienijimų kaip ES procesams aprašyti, būtina atkreipti dėmesį į unikalias šio lygmens procesų charakteristikas. Šiame straipsnyje, aprašant ES biudžetą, taikoma modifikuota viešojo pasirinkimo ir politinės ekonomijos teorijos įžvalgomis papildyta klasikinio fiskalinio federalizmo teorija.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.