AR SOSNOVSKIO BARŠČIAI TAPS LIETUVOS PROVERŽIO ŠALTINIU?
Recenzijos
Algimantas Jankauskas
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Polit.2015.77.7379
PDF

Kaip cituoti

Jankauskas A. (2015). AR SOSNOVSKIO BARŠČIAI TAPS LIETUVOS PROVERŽIO ŠALTINIU?. Politologija, 77(1), 261-266. https://doi.org/10.15388/Polit.2015.77.7379

Santrauka

Sulaukėme dar vienos Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto profesoriaus, aktyvaus „Politologijos“ žurnalo bendradarbio, TSPMI Professoris Optimi laureato Zenono Norkaus knygos. Ja autorius tęsia Lietuvos lyginamosios istorinės sociologijos tyrimus. Tik šį sykį Lietuvos pokomunistinės transformacijos vaizdą pasaulyje keičia diachroninė Pirmosios ir Antrosios Lietuvos Respublikos ūkio, klasinės struktūros ir politinio režimo lyginamoji analizė, papildyta sinchroniniais palyginimais su gretimomis šalimis.
Pokomunistinės Lietuvos istorija – tai atkurtos Lietuvos valstybės istorija. Todėl tarpukario ir pokomunistinės Lietuvos dvidešimtmečių palyginimas yra ne tik akademinis, bet ir praktinę reikšmę turintis uždavinys. Jis knygoje aktualinamas tiesioginės ir netiesioginės okupacijos žalos įvertinimo pagrindimu. Pasak autoriaus, tai buvusi pagrindinė priežastis, vertusi imtis šio lyginamojo sociologinio tyrimo (p. 16). [...]

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.