MIGRACIJOS PATIRTIS – PRANAŠUMAS AR TRŪKUMAS LIETUVOS DARBO RINKOJE?
Straipsniai
Dovilė Žvalionytė
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Polit.2015.2.8241
PDF

Kaip cituoti

Žvalionytė D. (2015). MIGRACIJOS PATIRTIS – PRANAŠUMAS AR TRŪKUMAS LIETUVOS DARBO RINKOJE?. Politologija, 78(2), 58-93. https://doi.org/10.15388/Polit.2015.2.8241

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama, kaip migracijos patirtis veikia grįžusių migrantų integra­ciją į Lietuvos darbo rinką. Jame pristatomi empiriniai 2013 m. grįžusių migrantų patirties, įgytos užsienyje, vertinimo Lietuvos darbo rinkoje tyrimo rezultatai, kurie remiasi reprezentatyviomis Lietuvos gyventojų, į Lietuvą gyventi grįžusių migrantų ir Lietuvos darbdavių apklausomis. Straipsnyje analizuojama, ar migracijos patirtis Lietuvos darbo rinkoje yra pranašumas, ir tikrinamos dvi hipotezės: pirma, kad mi­gracijos patirtis dažniau yra pranašumas tiems, kurie užsienyje dirbo kvalifikuotus, t. y. išsimokslinimo ir profesinės patirties lygį atitinkančius darbus, antra, kad migra­cijos patirtis dažniau yra pranašumas su užsieniu labiau susijusiose įmonėse ir sek­toriuose. Straipsnyje taip pat keliama idėja, jog paaiškinti gana skeptišką migracijos patirties vertinimą Lietuvos darbo rinkoje gali tai, kad grįžimas iš užsienio Lietuvos visuomenėje, įskaitant darbdavius, neretai yra suvokiamas kaip nesėkmės signalas. Galiausiai, remiantis tyrimo rezultatais, pateikiamos rekomendacijos Lietuvos mi­gracijos politikai, pabrėžiant, kad reikėtų kur kas daugiau dėmesio skirti grįžusių migrantų integravimuisi ir imtis priemonių, kurios padėtų padidinti Lietuvos darbo rinkos imlumą užsienyje įgytai patirčiai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.