AR LAUKIAMI DIASPOROS VAIKAI LIETUVOJE? TĖVŲ IR MOKYTOJŲ PATIRTYS
Straipsniai
Irma Budginaitė
Rūta Mašidlauskaitė
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Polit.2015.2.8242
PDF

Kaip cituoti

Budginaitė I., & Mašidlauskaitė R. (2015). AR LAUKIAMI DIASPOROS VAIKAI LIETUVOJE? TĖVŲ IR MOKYTOJŲ PATIRTYS. Politologija, 78(2), 94-128. https://doi.org/10.15388/Polit.2015.2.8242

Santrauka

Straipsnyje analizuojamos su vaikais į Lietuvą grįžusių migrantų ir su jų vaikais dirbančių mokytojų patirtys. Nagrinėjamo grįžtamosios migraci­jos reiškinio įvairiapusiškumas pirmiausia atskleidžiamas pasitelkus pusiau struktūruotų interviu su mokytojais ir tėvais, taip pat grupinės diskusijos su mokytojais metu 2014 m. surinktą medžiagą ir 2013 m. atliktų reprezenta­tyvių Lietuvos gyventojų ir grįžusių migrantų apklausų duomenis. Straips­nyje aptariamos pagrindinės grįžimo priežastys, grįžusiems migrantams bū­dingos charakteristikos, grįžimo ir ugdymo įstaigų pasirinkimo aplinkybės. Analizuojama, kaip vyksta mokinių žinių nustatymas, klasės pa(si)rinkimas, kokias teisinėje bazėje numatytas priemones taiko mokytojai, su kokiais iš­šūkiais jie susiduria ugdydami tiesioginės migracijos patirties turinčius vai­kus skirtingose Lietuvos savivaldybėse. Šiuo tyrimu siekiama prisidėti prie grįžtamajai migracijai skirtų tyrimų Lietuvoje plėtros, į analizę įtraukiant skirtingų savivaldybių įvairaus dydžio miesteliuose ir miestuose, ne tik di­džiausiuose Lietuvos miestuose, dirbančių mokytojų ir tėvų patirtis.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.