LIETUVIAI EUROPOS KOMISIJOS TARNAUTOJAI: ŽVILGSNIS IŠ DIASPOROS TINKLŲ TEORIJOS PERSPEKTYVOS
Straipsniai
Vaida Gineikytė
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Polit.2015.2.8243
PDF

Kaip cituoti

Gineikytė V. (2015). LIETUVIAI EUROPOS KOMISIJOS TARNAUTOJAI: ŽVILGSNIS IŠ DIASPOROS TINKLŲ TEORIJOS PERSPEKTYVOS. Politologija, 78(2), 129-165. https://doi.org/10.15388/Polit.2015.2.8243

Santrauka

Šiame straipsnyje aprašomu tyrimu siekiama išsiaiškinti, kokios yra sąlygos lietuviams Europos Komisijos tarnautojams įsitraukti į emigrantų žinių tinklus ir prisidėti prie kilmės valstybės raidos. Tyrime, derinant skirtingų autorių teorijas, sukuriamas teorinis modelis. Šis modelis pasitelkiamas įvertinti šių išvykusiųjų įsitraukimą į kilmės valstybę. Analizuojamos keturios diasporos įsitraukimo į kilmės valstybę prielaidos: išvykusiųjų socialinių tinklų struktūra, įsitraukimo į kilmės valstybės gyvenimą pobūdis, motyvacija dalyvauti, kylanti iš vertybinių ir tapatybinių veiksnių, ir kilmės valstybės politikos vaidmuo. Rezultatai atskleidė, jog iš tiesų dauguma apklaustųjų kuria socialinius tinklus kilmės pagrindu, pasižymi didžiavimusi savo kilme ir siekiu likti Lietuvos dalimi, tačiau veiksmingam šių emigrantų žinių tinklų įsitraukimui į Lietuvos gyvenimą trūksta kitų prielaidų: šios emigrantų dalies tinklai nepasižymi daugiafunkciškumu, jiems stinga sąsajų su kitomis diasporos organizacijomis; dabartinis įsitraukimo ir bendradarbiavimo su Lietuva lygis yra labiau sporadiškas ir mažo masto; galų gale, stipresniam ir organizuotesniam bendradarbiavimui trūksta kilmės valstybės paskatų per kryptingas politikos priemones.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.