KOGNITYVIOMIS SCHEMOMIS APIBRĖŽIANT POZICIJAS MOKESČIŲPOLITIKOS IR ABORTŲ UŽDRAUDIMO KLAUSIMAIS LIETUVOJE: TEISINGUMO SAMPRATOS IR EFEKTYVUMO MATAI
Straipsniai
Ieva Petronytė
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Polit.2011.4.8262
PDF

Kaip cituoti

Petronytė I. (2015). KOGNITYVIOMIS SCHEMOMIS APIBRĖŽIANT POZICIJAS MOKESČIŲPOLITIKOS IR ABORTŲ UŽDRAUDIMO KLAUSIMAIS LIETUVOJE: TEISINGUMO SAMPRATOS IR EFEKTYVUMO MATAI. Politologija, 64(4), 110-145. https://doi.org/10.15388/Polit.2011.4.8262

Santrauka

Pasitelkiant Lietuvos politikos moksluose dar netaikytą kognityvių schemų konceptą, straipsnyje aiškinamasi, kaip susiformuoja piliečių nuostatos politikos klausimais: pristatomi pirmieji empirinio Lietuvos gyventojų mąstymą apie politiką formuojančių latentinių struktūrų tyrimo rezultatai. Analizuojant pusiau struktūruotų interviu, kuriuose informantai prašomi pagrįsti savo pozicijas dviem aktualiais – progresinių mokesčių įvedimo ir abortų uždraudimo – politikos klausimais, duomenis, aptiktos aštuonios nuostatas minėtais klausimais formuojančios schemos. Straipsnyje aptariami šių schemų dėmenys, struktūros, tarpusavio ryšiai ir pamažu atsiskleidžiantis lietuvių politinio mąstymo peizažas.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.