POKOMUNIZMAS PO DVIDEŠIMT METŲ: ŠIAURĖS EUROPOS VALSTYBIŲ, PIETŲ EUROPOS VALSTYBIŲ IR VIDURIO IR RYTŲ EUROPOS VALSTYBIŲ DEMOKRATIJOS RODIKLIŲ PALYGINIMAS
Straipsniai
Saulius Spurga
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Polit.2011.4.8263
PDF

Kaip cituoti

Spurga S. (2015). POKOMUNIZMAS PO DVIDEŠIMT METŲ: ŠIAURĖS EUROPOS VALSTYBIŲ, PIETŲ EUROPOS VALSTYBIŲ IR VIDURIO IR RYTŲ EUROPOS VALSTYBIŲ DEMOKRATIJOS RODIKLIŲ PALYGINIMAS. Politologija, 64(4), 146-187. https://doi.org/10.15388/Polit.2011.4.8263

Santrauka

Praėjus dvidešimt metų po komunizmo žlugimo Vidurio ir Rytų Eu­ropos (VRE) valstybės, tapusios ES narėmis, neretai vis dar priskiriamos pokomunistinių valstybių grupei. Straipsnyje analizuojama, ar, vertinant de­mokratijos kokybę, vis dar esama aiškios ribos tarp VRE valstybių – naujųjų ES narių, ir ES senbuvių. Analizė atlikta lyginant Šiaurės Europos valstybių, Pietų Europos valstybių ir VRE valstybių demokratijos kokybės rodiklius. Tyrimas atskleidė, kad nėra ryškios ribos tarp VRE valstybių ir Pietų Eu­ropos valstybių grupių rodiklių. Tačiau Šiaurės Europos valstybių ir Pietų Europos valstybių grupių rodikliai, atitinkantys kokybiškesnės demokratijos kriterijus, gerokai skiriasi ir liudija apie kokybiškesnę demokratiją Šiaurės Europos valstybėse, nors Šiaurės Europos valstybės ir Pietų Europos valsty­bės priskiriamos vienai, senųjų ES narių, grupei. Taigi demokratijos kokybės skirtumai ES senbuvių grupės viduje yra didesni, nei VRE valstybių ir Pietų Europos valstybių skirtumai. Tai reiškia, kad demokratijos kriterijai, taiko­mi brandžios demokratijos Vakarų valstybėms, turi būti be išlygų pritaikyti ir VRE valstybėms, kurioms tenka atsakomybė už priimamus sprendimus įtvirtinant demokratiją.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.