LIETUVOS POLITIKOS MOKSLŲ LAUKO ANALIZĖ: AIŠKINANT SKIRTINGAS POLITIKOS MOKSLO SAMPRATAS
Straipsniai
Justė Strakšaitė
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Polit.2011.3.8266
PDF

Kaip cituoti

Strakšaitė J. (2015). LIETUVOS POLITIKOS MOKSLŲ LAUKO ANALIZĖ: AIŠKINANT SKIRTINGAS POLITIKOS MOKSLO SAMPRATAS. Politologija, 63(3), 23-56. https://doi.org/10.15388/Polit.2011.3.8266

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas Lietuvos politikos mokslų laukas, ieškant atsakymo į klausimą, kaip jo veikėjai suvokia savo discipliną, ir bandoma aiškinti jų politikos mokslų sampratas. Kaip alternatyva požiūriui, kad politikos mokslų suvokimą formuojančios nuostatos yra subjektyvios ir individualios, remiantis Pierre’o Bourdieu teoriniu modeliu, siekiama parodyti objektyvių struktūrų (užimamų pozicijų, disponuojamo kapitalo) įtaką šioms nuostatoms. Straipsnyje išskiriamos politikos mokslininkų bendruomenę dalijančios skirtys, atspindinčios mokslininkų požiūrį į politikos mokslų paskirtį, jų moksliškumo sampratas, santykį su kitomis disciplinomis ir tarptautiškumo reikšmės vertinimą. Straipsnio pagrindas – empirinis Lietuvos politikos mokslininkų bendruomenės tyrimas.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.