SOVIETINIS REŽIMAS IR KULTŪRINĖS NOMENKLATŪROS KAITA VĖLYVUOJU SOVIETMEČIU LIETUVOJE. RAŠYTOJŲ APLINKOS ATVEJIS
Straipsniai
Vilius Ivanauskas
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Polit.2010.4.8289
PDF

Kaip cituoti

Ivanauskas V. (2015). SOVIETINIS REŽIMAS IR KULTŪRINĖS NOMENKLATŪROS KAITA VĖLYVUOJU SOVIETMEČIU LIETUVOJE. RAŠYTOJŲ APLINKOS ATVEJIS. Politologija, 60(4), 53-84. https://doi.org/10.15388/Polit.2010.4.8289

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamas kultūrinės nomenklatūros santykis su sovietine sistema, pabrėžiant šių kultūrininkų orientacijos ir elgsenos pokyčius septintajame–aštuntajame dešimtmečiuose ir didėjančią paramą nacionalinei ideologijai. Remiantis kokybine analize ir tarpdalykine prieiga, straipsnyje dėmesys skiriamas sovietmečio kultūrininkų susisluoksniavimui, neformalių tinklų įtakai, dalyvavimui komunistinės indoktrinacijos veikloje ir mobilizuojant nacionalinį tapatumą. Remiantis rašytojų atvejo analize parodoma, kad vėlyvajame sovietmetyje gana akivaizdžiai išryškėja rašytojų konservacininkų (nomenklatūros dalis) vietininkiškumo laikysena, sovietmečio sąlygomis demonstruojanti paramą etniniams bei lokaliniams interesams ir atskleidžianti įsivyravusį oficialaus kultūrinio elito abejingumą sistemai. Analizės rezultatai leidžia teigti, kad ši pozicija buvo ypač svarbi gilinant sovietinės sistemos eroziją ir prisidedant prie nacionalinių procesų stiprėjimo devintajame dešimtmetyje.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.