POLITINĖS INSTITUCINĖS SĄLYGOS IR KOLEKTYVINIS SMURTAS
Straipsniai
Mažvydas Jastramskis
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Polit.2010.4.8290
PDF

Kaip cituoti

Jastramskis M. (2015). POLITINĖS INSTITUCINĖS SĄLYGOS IR KOLEKTYVINIS SMURTAS. Politologija, 60(4), 85-112. https://doi.org/10.15388/Polit.2010.4.8290

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamas politinių institucinių sąlygų ir kolektyvinio smurto santykis, ieškant atsakymo į klausimą, kokie režimo bruožai yra palankūs (nepalankūs) kolektyviniam smurtui pasireikšti didesniu mastu. Remiantis Charleso Tilly teorija, išskiriami du problemos kontekste svarbiausi režimo bruožai (politinės institucinės sąlygos): demokratijos lygis ir režimo pajėgumai; iškeliamos trys empirinėje dalyje testuojamos hipotezės. Taikant kiekybinės grafinės analizės metodą atskleidžiama, kad demokratijos lygio ir kolektyvinio smurto pasireiškimo / laipsnio ryšio nėra. Tačiau galima rasti kolektyvinio smurto ir režimo pajėgumų sąsajų: mažėjant režimo pajėgumams, išauga tikimybė didesniam kolektyvinio smurto laipsniui. Empirinė analizė taip pat parodo, kad geriausiai kolektyvinio smurto pasireiškimą slopina (neleidžia pakilti į aukštą lygį) didelių pajėgumų nedemokratiniai, o didžiausiu jo laipsniu pasižymi mažų pajėgumų nedemokratiniai režimai.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.