AR LISABONOS SUTARTIS TURI ĮTAKOS EUROPOS BENDROS ENERGETIKOS POLITIKOS PLĖTRAI?
Straipsniai
Tadas Jakštas
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Polit.2010.4.8291
PDF

Kaip cituoti

Jakštas T. (2015). AR LISABONOS SUTARTIS TURI ĮTAKOS EUROPOS BENDROS ENERGETIKOS POLITIKOS PLĖTRAI?. Politologija, 60(4), 113-141. https://doi.org/10.15388/Polit.2010.4.8291

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama Lisabonos sutarties reikšmė, daranti įtaką Europos Sąjungos bendros energetikos politikos kūrimui. Remiantis liberaliojo institucionalizmo politinės teorijos samprotavimais, nagrinėjami trys pagrindiniai klausimai, pateikiant išsamų požiūrį į Europos energetikos problemas ir jų sprendimo būdus: Kas skatina valstybes ieškoti vienodo požiūrio į energetikos iššūkius? Kokia yra tikroji Lisabonos sutarties reikšmė, kuriant bendrą Europos energetikos politiką? Ar Lisabonos sutartis nurodo realias priemones įgyvendinti bendrą Europos energetikos politiką visos bendrijos lygmeniu? Be minėtų klausimų, straipsnyje, analizuojamos pagrindinės Europos Sąjungos sutartys, parodančios, kaip kito bendros energetikos politikos reikšmė Europos Sąjungos integraciniame procese. Straipsnyje taip pat pateikiama pokyčių, patvirtintų Lisabonos sutartyje, kritika, ir analizuojami veiksmai, kuriais būtų galima paskatinti dar glaudesnį valstybių bendradarbiavimą ir užtikrinti bendros energetikos politikos įgyvendinimą.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.