KAIP TIRTI TARPTAUTINIUSSANTYKIUS KONSTRUKTYVISTIŠKAI: FILOSOFINIŲ PRIELAIDŲ IRTEORINIŲ NUOSTATŲ ANALIZĖ
Straipsniai
Dovilė Jakniūnaitė
Evaldas Nekrašas
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Polit.2010.3.8298
PDF

Kaip cituoti

Jakniūnaitė D., & Nekrašas E. (2015). KAIP TIRTI TARPTAUTINIUSSANTYKIUS KONSTRUKTYVISTIŠKAI: FILOSOFINIŲ PRIELAIDŲ IRTEORINIŲ NUOSTATŲ ANALIZĖ. Politologija, 59(3), 29-58. https://doi.org/10.15388/Polit.2010.3.8298

Santrauka

Vienas didžiausių priekaištų konstruktyvizmui tarptautinių santykių disciplinoje yra jo abstraktumas ir nesugebėjimas ką substantyvaus pasakyti apie pasaulio politiką. Šiame straipsnyje siekiama parodyti, kad konstrukty­vizmas nėra tipiška tarptautinių santykių ar užsienio politikos analizės teorija. Konstruktyvizmas tarptautiniuose santykiuose yra tai, ką kiekvienas tyrėjas konstruktyvistas iš jo padaro, remdamasis keliais pamatiniais teiginiais apie socialinės tikrovės analizę. Siekiant parodyti, kaip tarptautinių santykių dis­ciplinoje, atsispiriant nuo pagrindinių konstruktyvistinės socialinio pasaulio analizės principų, formuluojama konstruktyvistinė teorija, pirma, atskleidžia­mi metateoriniai konstruktyvizmo pagrindai ir problemos, kylančios taikant jas tolesniuose tyrimuose, antra, išskiriami trys pamatiniai konstruktyvizmo kaip metateorijos teiginiai (intersubjektyvus reikšmių konstravimas; idėjų svarba materialiam pasauliui suprasti; veikėjo ir struktūros sąveikos proceso abipu­siškumas) ir parodoma, kokią formą jie įgauna ir kaip taikomi konkretesniuose teoriniuose svarstymuose ir tyrimuose.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.