POLITINĖ KORUPCIJA ŠIUOLAIKINĖJE JAPONIJOS POLITIKOJE (2001–2009)
Straipsniai
Andrius Geležauskas
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Polit.2010.2.8310
PDF

Kaip cituoti

Geležauskas A. (2015). POLITINĖ KORUPCIJA ŠIUOLAIKINĖJE JAPONIJOS POLITIKOJE (2001–2009). Politologija, 58(2), 72-96. https://doi.org/10.15388/Polit.2010.2.8310

Santrauka

Politinė korupcija Japonijoje yra viena svarbiausių politinės darbo­tvarkės temų. Straipsnio tikslas yra, remiantis žiniasklaidoje publikuotų straipsnių turinio analize bei antriniais šaltiniais, išanalizuoti politinės ko­rupcijos fenomeną Japonijoje 2001–2009 metais. Straipsnyje nagrinėjami tokie klausimai kaip politinės korupcijos schema ir struktūrinės šio reiškinio priežastys, darančios įtaką korupcinių praktikų sklaidai Japonijos politinėje sistemoje. Remiantis dienraščio Asahi Shimbun pirmame puslapyje publi­kuotų su korupcija susijusių straipsnių analize, ieškoma atsakymo, kas yra pagrindiniai korupcinių santykių dalyviai, koks apskritai yra politinės ko­rupcijos paplitimo lygis, kokie didžiausi politinės korupcijos skandalai kilo Japonijoje 2001–2009 metais ir kas juos sieja.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.