STRUKTŪROS IR JŲ PERSIDENGIMAS: TEORIJA IR PRAKTIKA
Straipsniai
Laurynas Jonavičius
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Polit.2009.2.8410
PDF

Kaip cituoti

Jonavičius L. (2015). STRUKTŪROS IR JŲ PERSIDENGIMAS: TEORIJA IR PRAKTIKA. Politologija, 54(2), 59-89. https://doi.org/10.15388/Polit.2009.2.8410

Santrauka

Straipsnyje iš teorinės perspektyvos nagrinėjama struktūros sąvoka politikos moksluose ir jos vartojimas analizuojant „struktūrų persidengimo“fenomeną posovietinėje erdvėje. Pristatomas ir kritiškai įvertinamas sąvokos vartojimas akademinėje literatūroje – apžvelgiamas pozityvistinis, idėjinis ir postmodernistinis požiūriai. Pateikiami konceptualiai adaptuoti siūlymai dėl struktūrų ir jų persidengimo analizės tarptautinių santykių kontekste. Struktūra nagrinėjama kaip atskirų visuomeninio gyvenimo dimensijų (tapa­tybinės, materialiosios ir institucinės) tarpusavio priklausomybė ir santykis. Remiantis pateikta struktūros koncepcija ir nagrinėjant posovietinės erdvės sociopolitinius procesus, vertinamos „struktūrų persidengimo“analizės ga­limybės ir ribos.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.