ES BANKŲ SĄJUNGOS KŪRIMAS: BANKŲ POZICIJŲ ANALIZĖ
Straipsniai
Živilė Marija Vaicekauskaitė
Publikuota 2016-01-12
https://doi.org/10.15388/Polit.2015.4.9308
PDF

Kaip cituoti

Vaicekauskaitė Živilė M. (2016). ES BANKŲ SĄJUNGOS KŪRIMAS: BANKŲ POZICIJŲ ANALIZĖ. Politologija, 80(4), 30-61. https://doi.org/10.15388/Polit.2015.4.9308

Santrauka

 

 Straipsnyje analizuojamas naujas ES finansinės integracijos etapas – bankų sąjungos kūrimas – ir esminiai Europos bankų pozicijų skirtumai ES bankų sąjungos kūrimosi procese. Pagrindinis tyrime keliamas tikslas – pa­aiškinti skirtingas bankų pozicijas priimant sprendimus dėl bankų sektoriaus priežiūros ir pertvarkos taisyklių perkėlimo į viršnacionalinį lygmenį. Bankų pozicijos analizuojamos atsižvelgiant į skirtingą bankų tarptautiškumo laips­nį, pagal kurį bankai yra skirstomi į globalius, regioninius, pusiau tarptauti­nius bei vietinius. Tyrimas papildo esamą literatūrą bankų sąjungos tematika ir analizuoja privačių interesų grupių pozicijas bankų sąjungos kūrimosi pro­cese, kurios integraciją aiškinančių teorijų atžvilgiu yra vienas svarbiausių kintamųjų. Atlikta analizė rodo, kad bankų tarptautiškumo laispnis nėra pa­kankamas paaiškinti skirtingas bankų pozicijas. Atliktas tyrimas leidžia teig­ti, jog bankų pozicijoms įtakos turėjo nacionalinių finansų sistemų specifika, jų veiklos europeizacija (veikla euro zonoje ir už jos) ir bankų svarba finansų rinkose.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.