T. 69 Nr. 1 (2013): Specialusis numeris: „Politika ir medijos“

T. 69 Nr. 1 (2013)

Politologija
Specialusis numeris: „Politika ir medijos“
Publikuota 2013-01-01

-

NATALIJA ARLAUSKAITĖ (Autorius)
PRATARMĖ
3-4
PDF

Recenzijos

185-190
PDF
GIEDRĖ ŠĖMYTĖ (Autorius)
AGORA VIRTUALIOJE ERDVĖJE
191-198
PDF

Kita

JONAS KRUŽIKAS (Autorius)
KELIOS MINTYS APIE NAUJĄ TIRONIJĄ
199-204
PDF
Politologija 2013 1 (69) (Autorius)
SANTRAUKOS
205-209
PDF