DEKARTIŠKI SEMANTINIO NATŪRALIZMO BRUOŽAI
Kalbos ir mokslo filosofija
Mindaugas Gilaitis
Publikuota 2017-03-27
https://doi.org/10.15388/Problemos.2017.91.10497
PDF

Reikšminiai žodžiai

semantinis natūralizmas
turinio teorija
internalizmas/eksternalizmas
funkcionalizmas
reprezentacinė sąmonės teorija

Kaip cituoti

Gilaitis M. (2017). DEKARTIŠKI SEMANTINIO NATŪRALIZMO BRUOŽAI. Problemos, 91(91), 7-16. https://doi.org/10.15388/Problemos.2017.91.10497

Santrauka

Straipsnyje analizuojamos semantinio natūralizmo formos, vyraujančios šiuolaikinėje analitinėje filosofijoje, teorinės prielaidos. Siekiama parodyti, kad nors semantinis natūralizmas paprastai yra grindžiamas ontologinio bei epistemologinio natūralizmo idėjomis ir vystomas semantinio eksternalizmo pagrindu, ši fundamentinės semantikos koncepcija suponuoja internalistines prielaidas ir dėl to turėtų būti vertinama kaip dekartiška. Pasiremiant trinare „intencionalumo problemos“ interpretacija, įvardijamos semantinio natūralizmo suponuojamos teorijos bei jų sąsajos. Dekartiški suponuojamų teorijų – taigi ir analizuojamos semantinio natūralizmo formos – aspektai atskleidžiami nagrinėjant Hilary Putnamo semantinio eksternalizmo versiją.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.