FREGE’S „BEDEUTUNG“ KAIP „REIKŠMĖ“ IR KAIP „NURODYMAS“
Kalbos ir mokslo filosofija
Albinas A. Plėšnys
Marius Povilas Šaulauskas
Publikuota 2017-03-27
https://doi.org/10.15388/Problemos.2017.91.10499
PDF

Reikšminiai žodžiai

Bedeutung
Frege
vertimas
kalbos filosofija
matematikos filosofija
nurodymas

Kaip cituoti

Plėšnys A. A., & Šaulauskas M. P. (2017). FREGE’S „BEDEUTUNG“ KAIP „REIKŠMĖ“ IR KAIP „NURODYMAS“. Problemos, 91(91), 30-43. https://doi.org/10.15388/Problemos.2017.91.10499

Santrauka

Straipsnyje aptariamos G. Frege’s filosofemos Bedeutung supratimo ir vertimo problemos, susiklosčiusios anglakalbėje analitinės filosofijos tradicijoje, bei šių problemų spranda lietuviškosios filosofinės terminijos kontekste. Skirtini du šios pamatinės filosofemos vertimo būdai – pažodinis, maksimaliai paisantis originalo kalbos leksikos, ir interpretacinis, maksimaliai paisantis metodologinio šios sąvokos turinio. Tačiau abiejų vertimo būdų siūlomi vertiniai yra nūdienės kalbos, sąmonės bei mokslo filosofijos kertinių probleminių sąmazgų išraiška, galų gale liudijanti vienokią ar kitokią metodologinę laikyseną, o ne vertimo technikos privalumus ar trūkumus. Todėl ir Lietuvos analitikos plėtra sunkiai pamanoma neturint tinkamų lietuviškų atitikmenų. Pažodinis Bedeutung vertimas žodžiu reikšmė yra tinkamas tradicinei diachroninės filosofinės istoriografijos žiūrai bei tuose anglakalbio diskurso kontekstuose, kuriuose ši filosofema verčiama pažodžiui, dažniausiai vartojant meaning ar significance kategorijas. O paisant to, kad svarioji nūdienės analitinės filosofijos kontroversijų dalis vyksta vartojant interpretacinį Bedeutung vertinį reference, lietuviškąją filosofinę terminiją siūloma papildyti nurodymo filosofema taip išvengiant konceptualinės painiavos ir svetimžodžio referencija.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.