T. 38 (1988): Problemos

T. 38 (1988)

Problemos
Publikuota 1988-04-04

-

Krescencijus Antanas Stoškus
Samprotavimai apie empirizmą ir bendrųjų kultūros tyrinėjimų reikšmę
Santraukos peržiūros 132 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 261
5-19
PDF
Bronė Černienė
Dvasinė kultūra: ir situacija ir problemos
Santraukos peržiūros 360 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 943
20-31
PDF
Arūnas Poviliūnas
Apie G. Hėgelio kultūros (Bildung) sampratą
Santraukos peržiūros 171 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 254
32-37
PDF
Marius Povilas Šaulauskas
Supratimo problema: F. Šlėjermacheris ir hermeneutikos raida
Santraukos peržiūros 180 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 280
38-45
PDF
Virginijus Valentinavičius
T. Adornas apie masinį ir elitinį meną
Santraukos peržiūros 353 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 555
46-52
PDF
Valdas Pruskus
Katalikiškojo modernizmo užuomazgos Lietuvoje
Santraukos peržiūros 160 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 265
53-62
PDF
Traidenis Raudeliūnas
Istorijos procesas ir jo subjektas „visuotinybės“ ontologijoje
Santraukos peržiūros 204 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 274
63-75
PDF
Alfredas Tytmonas
Ž. O. de Lametri ir jo filosofija
Santraukos peržiūros 202 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 252
76-83
PDF
Giedrius Buračas
Egzistencialistinė laisvės samprata
Santraukos peržiūros 197 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 901
84-91
PDF
Albinas Plėšnys
Mokslo pažangos kriterijų problema I. Lakato filosofijoje
Santraukos peržiūros 296 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 332
92-103
PDF
Alfred Schütz
Sveikas protas ir žmogaus veiklos mokslinė interpretacija
Santraukos peržiūros 192 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 311
104-118
PDF
Algirdas Gaižutis
Studija apie humanizmą
Santraukos peržiūros 153 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 226
119-120
PDF
Danutė Kapačiauskienė
Mąstymo paradigmos ir žmogaus pasaulis
Santraukos peržiūros 203 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 283
120-126
PDF
Adolfas Poška
Socialinių koncepcijų raidos Lietuvoje tyrimai
Santraukos peržiūros 161 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 202
127-128
PDF
Nijolė Lomanienė
Nauji šiuolaikinės buržuazinės filosofijos tyrinėjimai
Santraukos peržiūros 385 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 225
129-131
PDF
Vladas Andrejauskas
Metodologinė iracionalizmo analizė
Santraukos peržiūros 126 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 206
132-133
PDF