T. 38 (1988): Problemos

T. 38 (1988)

Problemos
Publikuota 2021-09-01

-

Krescencijus Antanas Stoškus
Samprotavimai apie empirizmą ir bendrųjų kultūros tyrinėjimų reikšmę
Santraukos peržiūros 161 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 303
5-19
PDF
Bronė Černienė
Dvasinė kultūra: ir situacija ir problemos
Santraukos peržiūros 421 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1143
20-31
PDF
Arūnas Poviliūnas
Apie G. Hėgelio kultūros (Bildung) sampratą
Santraukos peržiūros 199 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 298
32-37
PDF
Marius Povilas Šaulauskas
Supratimo problema: F. Šlėjermacheris ir hermeneutikos raida
Santraukos peržiūros 206 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 318
38-45
PDF
Virginijus Valentinavičius
T. Adornas apie masinį ir elitinį meną
Santraukos peržiūros 404 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 633
46-52
PDF
Valdas Pruskus
Katalikiškojo modernizmo užuomazgos Lietuvoje
Santraukos peržiūros 198 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 308
53-62
PDF
Traidenis Raudeliūnas
Istorijos procesas ir jo subjektas „visuotinybės“ ontologijoje
Santraukos peržiūros 265 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 319
63-75
PDF
Alfredas Tytmonas
Ž. O. de Lametri ir jo filosofija
Santraukos peržiūros 229 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 303
76-83
PDF
Giedrius Buračas
Egzistencialistinė laisvės samprata
Santraukos peržiūros 233 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1045
84-91
PDF
Albinas Plėšnys
Mokslo pažangos kriterijų problema I. Lakato filosofijoje
Santraukos peržiūros 341 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 389
92-103
PDF
Alfred Schütz
Sveikas protas ir žmogaus veiklos mokslinė interpretacija
Santraukos peržiūros 242 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 374
104-118
PDF
Algirdas Gaižutis
Studija apie humanizmą
Santraukos peržiūros 186 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 269
119-120
PDF
Danutė Kapačiauskienė
Mąstymo paradigmos ir žmogaus pasaulis
Santraukos peržiūros 251 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 337
120-126
PDF
Adolfas Poška
Socialinių koncepcijų raidos Lietuvoje tyrimai
Santraukos peržiūros 181 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 242
127-128
PDF
Nijolė Lomanienė
Nauji šiuolaikinės buržuazinės filosofijos tyrinėjimai
Santraukos peržiūros 418 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 274
129-131
PDF
Vladas Andrejauskas
Metodologinė iracionalizmo analizė
Santraukos peržiūros 153 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 252
132-133
PDF