T. 38 (1988): Problemos

T. 38 (1988)

Problemos
Publikuota 1988-04-04

-

Krescencijus Antanas Stoškus
Samprotavimai apie empirizmą ir bendrųjų kultūros tyrinėjimų reikšmę
Santraukos peržiūros 115 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 240
5-19
PDF
Bronė Černienė
Dvasinė kultūra: ir situacija ir problemos
Santraukos peržiūros 287 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 653
20-31
PDF
Arūnas Poviliūnas
Apie G. Hėgelio kultūros (Bildung) sampratą
Santraukos peržiūros 136 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 233
32-37
PDF
Marius Povilas Šaulauskas
Supratimo problema: F. Šlėjermacheris ir hermeneutikos raida
Santraukos peržiūros 147 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 260
38-45
PDF
Virginijus Valentinavičius
T. Adornas apie masinį ir elitinį meną
Santraukos peržiūros 324 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 526
46-52
PDF
Valdas Pruskus
Katalikiškojo modernizmo užuomazgos Lietuvoje
Santraukos peržiūros 116 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 246
53-62
PDF
Traidenis Raudeliūnas
Istorijos procesas ir jo subjektas „visuotinybės“ ontologijoje
Santraukos peržiūros 184 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 257
63-75
PDF
Alfredas Tytmonas
Ž. O. de Lametri ir jo filosofija
Santraukos peržiūros 179 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 226
76-83
PDF
Giedrius Buračas
Egzistencialistinė laisvės samprata
Santraukos peržiūros 163 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 615
84-91
PDF
Albinas Plėšnys
Mokslo pažangos kriterijų problema I. Lakato filosofijoje
Santraukos peržiūros 267 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 316
92-103
PDF
Alfred Schütz
Sveikas protas ir žmogaus veiklos mokslinė interpretacija
Santraukos peržiūros 159 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 274
104-118
PDF
Algirdas Gaižutis
Studija apie humanizmą
Santraukos peržiūros 130 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 212
119-120
PDF
Danutė Kapačiauskienė
Mąstymo paradigmos ir žmogaus pasaulis
Santraukos peržiūros 161 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 253
120-126
PDF
Adolfas Poška
Socialinių koncepcijų raidos Lietuvoje tyrimai
Santraukos peržiūros 146 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 191
127-128
PDF
Nijolė Lomanienė
Nauji šiuolaikinės buržuazinės filosofijos tyrinėjimai
Santraukos peržiūros 371 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 214
129-131
PDF
Vladas Andrejauskas
Metodologinė iracionalizmo analizė
Santraukos peržiūros 105 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 195
132-133
PDF