T. 38 (1988): Problemos

T. 38 (1988)

Problemos
Publikuota 2021-09-01

-

Krescencijus Antanas Stoškus
Samprotavimai apie empirizmą ir bendrųjų kultūros tyrinėjimų reikšmę
Santraukos peržiūros 154 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 279
5-19
PDF
Bronė Černienė
Dvasinė kultūra: ir situacija ir problemos
Santraukos peržiūros 389 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1050
20-31
PDF
Arūnas Poviliūnas
Apie G. Hėgelio kultūros (Bildung) sampratą
Santraukos peržiūros 188 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 270
32-37
PDF
Marius Povilas Šaulauskas
Supratimo problema: F. Šlėjermacheris ir hermeneutikos raida
Santraukos peržiūros 201 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 297
38-45
PDF
Virginijus Valentinavičius
T. Adornas apie masinį ir elitinį meną
Santraukos peržiūros 387 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 587
46-52
PDF
Valdas Pruskus
Katalikiškojo modernizmo užuomazgos Lietuvoje
Santraukos peržiūros 187 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 284
53-62
PDF
Traidenis Raudeliūnas
Istorijos procesas ir jo subjektas „visuotinybės“ ontologijoje
Santraukos peržiūros 227 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 294
63-75
PDF
Alfredas Tytmonas
Ž. O. de Lametri ir jo filosofija
Santraukos peržiūros 221 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 268
76-83
PDF
Giedrius Buračas
Egzistencialistinė laisvės samprata
Santraukos peržiūros 217 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 967
84-91
PDF
Albinas Plėšnys
Mokslo pažangos kriterijų problema I. Lakato filosofijoje
Santraukos peržiūros 318 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 351
92-103
PDF
Alfred Schütz
Sveikas protas ir žmogaus veiklos mokslinė interpretacija
Santraukos peržiūros 226 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 334
104-118
PDF
Algirdas Gaižutis
Studija apie humanizmą
Santraukos peržiūros 171 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 241
119-120
PDF
Danutė Kapačiauskienė
Mąstymo paradigmos ir žmogaus pasaulis
Santraukos peržiūros 232 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 302
120-126
PDF
Adolfas Poška
Socialinių koncepcijų raidos Lietuvoje tyrimai
Santraukos peržiūros 177 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 215
127-128
PDF
Nijolė Lomanienė
Nauji šiuolaikinės buržuazinės filosofijos tyrinėjimai
Santraukos peržiūros 406 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 240
129-131
PDF
Vladas Andrejauskas
Metodologinė iracionalizmo analizė
Santraukos peržiūros 141 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 221
132-133
PDF