T. 38 (1988): Problemos

T. 38 (1988)

Problemos
Publikuota 2021-09-01

-

Krescencijus Antanas Stoškus
Samprotavimai apie empirizmą ir bendrųjų kultūros tyrinėjimų reikšmę
Santraukos peržiūros 184 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 318
5-19
PDF
Bronė Černienė
Dvasinė kultūra: ir situacija ir problemos
Santraukos peržiūros 455 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1300
20-31
PDF
Arūnas Poviliūnas
Apie G. Hėgelio kultūros (Bildung) sampratą
Santraukos peržiūros 244 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 319
32-37
PDF
Marius Povilas Šaulauskas
Supratimo problema: F. Šlėjermacheris ir hermeneutikos raida
Santraukos peržiūros 238 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 337
38-45
PDF
Virginijus Valentinavičius
T. Adornas apie masinį ir elitinį meną
Santraukos peržiūros 459 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 737
46-52
PDF
Valdas Pruskus
Katalikiškojo modernizmo užuomazgos Lietuvoje
Santraukos peržiūros 236 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 327
53-62
PDF
Traidenis Raudeliūnas
Istorijos procesas ir jo subjektas „visuotinybės“ ontologijoje
Santraukos peržiūros 295 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 331
63-75
PDF
Alfredas Tytmonas
Ž. O. de Lametri ir jo filosofija
Santraukos peržiūros 261 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 335
76-83
PDF
Giedrius Buračas
Egzistencialistinė laisvės samprata
Santraukos peržiūros 255 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1114
84-91
PDF
Albinas Plėšnys
Mokslo pažangos kriterijų problema I. Lakato filosofijoje
Santraukos peržiūros 388 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 416
92-103
PDF
Alfred Schütz
Sveikas protas ir žmogaus veiklos mokslinė interpretacija
Santraukos peržiūros 272 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 387
104-118
PDF
Algirdas Gaižutis
Studija apie humanizmą
Santraukos peržiūros 212 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 286
119-120
PDF
Danutė Kapačiauskienė
Mąstymo paradigmos ir žmogaus pasaulis
Santraukos peržiūros 287 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 354
120-126
PDF
Adolfas Poška
Socialinių koncepcijų raidos Lietuvoje tyrimai
Santraukos peržiūros 204 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 255
127-128
PDF
Nijolė Lomanienė
Nauji šiuolaikinės buržuazinės filosofijos tyrinėjimai
Santraukos peržiūros 441 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 287
129-131
PDF
Vladas Andrejauskas
Metodologinė iracionalizmo analizė
Santraukos peržiūros 179 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 268
132-133
PDF