Apie tariamą ryšį tarp Aristotelio metafizikos ir logikos
Ontologija
John Ian K. Boongaling
University of the Philippines Los Baños
Publikuota 2018-10-22
https://doi.org/10.15388/Problemos.2018.93.11748
PDF

Reikšminiai žodžiai

Aristotelis, logika, metafizika, neprieštaravimo principas, predikavimo teorija

Kaip cituoti

Boongaling J. I. K. (2018). Apie tariamą ryšį tarp Aristotelio metafizikos ir logikos. Problemos, 93, 20-34. https://doi.org/10.15388/Problemos.2018.93.11748

Santrauka

[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]

Straipsnyje analizuojama konkreti strategija, naudojama pagrįsti giluminį ryšį tarp metafizikos ir logikos, pasitelkiant Aristotelio neprieštaravimo principą ir predikavimo teoriją. Kertinis judesys, pagal šią strategiją, yra formuluoti ir interpretuoti minėtą principą kaip metafizinį (ar ontologinį) principą. Šiame straipsnyje argumentuojama, kad 1) nepaisant pradinio tokios strategijos patrauklumo, vis dar trūksta sėkmingo argumento, kad būtų galutinai pagrįstas ryšys tarp metafizikos ir logikos, ir 2) predikavimo teorija yra fundamentalesnė nei neprieštaravimo principas.
Teiginys (1) grindžiamas tuo, kad analizuojama strategija neatlaiko stipraus priekaišto, jog Aristotelio pirminės substancijos kriterijus yra prieštaringas. Teiginys (2) grindžiamas tuo, kad patį neprieštaravimo principą geriausia aiškinti pasitelkiant predikavimo teoriją. Be to, Aristotelio filosofinės teorijos kontekste būtent predikavimo teorija ir atlieka visą svarbų aiškinamąjį darbą.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.