T. 93 (2018): Problemos

T. 93 (2018)

Problemos
Publikuota 2018-03-29

Ontologija

Algirdas Fediajevas
M. de Unamuno valios samprata metafizinio voliuntarizmo kontekste
Santraukos peržiūros 819 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 175
7-19
PDF
John Ian K. Boongaling
Apie tariamą ryšį tarp Aristotelio metafizikos ir logikos
Santraukos peržiūros 807 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 192
20-34
PDF

Pažinimo filosofija

Audrius Beinorius
Budistinė joginės percepcijos (yogipratyakṣa) apologija Indijoje
Santraukos peržiūros 798 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 143
35-46
PDF
Saulius Geniušas
Grynoji ir dialoginė fenomenologija
Santraukos peržiūros 813 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 173
47-59
PDF

Mokslo filosofija ir logika

Ave Mets
Mokslo dėsnių normatyvumas (I): dvi normatyvumo rūšys
Santraukos peržiūros 859 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 171
60-69
PDF
Seungbae Park
Pesimistinė indukcija ir auksinė taisyklė
Santraukos peržiūros 336 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 177
70-80
PDF
Miguel López - Astorga
Gorgijaus samprotavime nėra materialiosios implikacijos
Santraukos peržiūros 776 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 151
81-89
PDF
Živilė Pabijutaitė
Apie skirtumą tarp dviejų Barbarų
Santraukos peržiūros 818 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 210
90-101
PDF

Politikos filosofija

Alvydas Jokubaitis | Linas Jokubaitis
Liberalizmas kaip kultūros filosofija
Santraukos peržiūros 855 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 208
102-113
PDF
Dovydas Caturianas
E. Husserlio egologinės sąmonės sampratos kritika E. Voegelino darbuose
Santraukos peržiūros 781 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 158
114-128
PDF

Moralės ir teisės filosofija

Aistė Bartkienė | Renata Bikauskaitė | Marius Povilas Šaulauskas
Ekologinis pilietiškumas: rūpesčio habitus viešojoje sferoje
Santraukos peržiūros 900 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 217
129-141
PDF
Luca Valera
Nuo spontaniško patyrimo iki kosmo: Arne’s Næsso fenomenologija
Santraukos peržiūros 858 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 254
142-153
PDF
Milda Baltrimienė
Hume’o giljotina ir teisinis pozityvizmas
Santraukos peržiūros 782 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 204
154-166
PDF
Vitaly Ogleznev
Frege’s–Geacho problema, modus ponens ir teisės kalba
Santraukos peržiūros 819 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 176
167-176
PDF

Meno filosofija

Sim-Hui Tee
Permatomumas, fotografija ir A laiko teorija
Santraukos peržiūros 807 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 201
177-192
PDF

Iš rankraštinio palikimo

Pranešimas Humanitarinių mokslų fakulteto tarybai
Santraukos peržiūros 802 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 154
193-195
PDF

Kita

Mūsų recenzentai 2017
Santraukos peržiūros 151 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 90
198-199
PDF