T. 93 (2018): Problemos

T. 93 (2018)

Problemos
Publikuota 2018-03-29

Ontologija

Algirdas Fediajevas
M. de Unamuno valios samprata metafizinio voliuntarizmo kontekste
Santraukos peržiūros 846 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 201
7-19
PDF
John Ian K. Boongaling
Apie tariamą ryšį tarp Aristotelio metafizikos ir logikos
Santraukos peržiūros 826 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 208
20-34
PDF

Pažinimo filosofija

Audrius Beinorius
Budistinė joginės percepcijos (yogipratyakṣa) apologija Indijoje
Santraukos peržiūros 851 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 169
35-46
PDF
Saulius Geniušas
Grynoji ir dialoginė fenomenologija
Santraukos peržiūros 846 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 194
47-59
PDF

Mokslo filosofija ir logika

Ave Mets
Mokslo dėsnių normatyvumas (I): dvi normatyvumo rūšys
Santraukos peržiūros 886 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 182
60-69
PDF
Seungbae Park
Pesimistinė indukcija ir auksinė taisyklė
Santraukos peržiūros 366 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 193
70-80
PDF
Miguel López - Astorga
Gorgijaus samprotavime nėra materialiosios implikacijos
Santraukos peržiūros 798 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 170
81-89
PDF
Živilė Pabijutaitė
Apie skirtumą tarp dviejų Barbarų
Santraukos peržiūros 882 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 265
90-101
PDF

Politikos filosofija

Alvydas Jokubaitis | Linas Jokubaitis
Liberalizmas kaip kultūros filosofija
Santraukos peržiūros 908 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 235
102-113
PDF
Dovydas Caturianas
E. Husserlio egologinės sąmonės sampratos kritika E. Voegelino darbuose
Santraukos peržiūros 828 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 195
114-128
PDF

Moralės ir teisės filosofija

Aistė Bartkienė | Renata Bikauskaitė | Marius Povilas Šaulauskas
Ekologinis pilietiškumas: rūpesčio habitus viešojoje sferoje
Santraukos peržiūros 955 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 249
129-141
PDF
Luca Valera
Nuo spontaniško patyrimo iki kosmo: Arne’s Næsso fenomenologija
Santraukos peržiūros 888 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 271
142-153
PDF
Milda Baltrimienė
Hume’o giljotina ir teisinis pozityvizmas
Santraukos peržiūros 818 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 231
154-166
PDF
Vitaly Ogleznev
Frege’s–Geacho problema, modus ponens ir teisės kalba
Santraukos peržiūros 849 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 191
167-176
PDF

Meno filosofija

Sim-Hui Tee
Permatomumas, fotografija ir A laiko teorija
Santraukos peržiūros 838 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 227
177-192
PDF

Iš rankraštinio palikimo

Pranešimas Humanitarinių mokslų fakulteto tarybai
Santraukos peržiūros 825 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 167
193-195
PDF

Kita

Mūsų recenzentai 2017
Santraukos peržiūros 170 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 96
198-199
PDF