Frege’s–Geacho problema, modus ponens ir teisės kalba
Moralės ir teisės filosofija
Vitaly Ogleznev
Tomsk State University
Publikuota 2018-10-22
https://doi.org/10.15388/Problemos.2018.93.11760
PDF

Reikšminiai žodžiai

askriptyvi kalba, askriptyvizmas, Frege’s–Geacho problema, modus ponens

Kaip cituoti

Ogleznev V. (2018). Frege’s–Geacho problema, modus ponens ir teisės kalba. Problemos, 93, 167-176. https://doi.org/10.15388/Problemos.2018.93.11760

Santrauka

[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]

Straipsnyje pristatau naują – pragmatinę Frege’s–Geacho problemos interpretaciją ir siūlau galimą problemos sprendimą naudojantis askriptyvios teisės kalbos modeliu. Pirmame skirsnyje apibrėžiu Frege’s–Geacho problemą. Antrame skirsnyje analizuoju Geacho kritinius argumentus, nukreiptus prieš preskriptyvizmą etikoje. Nagrinėju, kokį turinį Geachas priskiria askriptyvizmui, kodėl jis painioja askriptyvizmą su preskriptyvizmu ir dėl ko Geachas kritikuoja Herberto Harto straipsnį (1951). Trečiame skirsnyje siūlau galimą Frege’s–Geacho problemos sprendimą, paremtą asertorine galia, būdinga askriptyvioms teisės kalbos išraiškoms, ir teisės kalbos performatyvumu.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.