Pagrindas, išvados pagrindimas ir pagrindo neperdavimo atvejai
Pažinimo ir mokslo filosofija
Murali Ramachandran
University of the Witwatersrand; Tomsk State University
Publikuota 2018-10-25
https://doi.org/10.15388/Problemos.2018.0.0.11993
PDF

Reikšminiai žodžiai

pagrindo neperdavimas, įrodančios priežastys, episteminis uždarumas, ydingas ratas

Kaip cituoti

Ramachandran M. (2018). Pagrindas, išvados pagrindimas ir pagrindo neperdavimo atvejai. Problemos, 94, 35-48. https://doi.org/10.15388/Problemos.2018.0.0.11993

Santrauka

[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]

Fredas Dretske savo episteminio uždarumo (epistemic closure) atmetimą grindžia tuo, kad pagrįsto samprotavimo pagrindas (warrant) neprivalo pereiti (arba būti „perduotas“) samprotavimo išvadai. Pagrindo neperdavimo (failure of transfer of warrant) strategiją taip pat naudojo episteminio uždarumo šalininkai kaip apsaugą nuo Michaelo McKinsey’io argumento prieš pirmojo asmens autoriteto suderinamumą su semantiniu eksternalizmu, taip pat kaip bendresnį paaiškinimą, kodėl tam tikri pagrįsti samprotavimai atrodo neįtikinamai jų išvadų pagrįstumo požiūriu. Šiame straipsnyje naujai nagrinėjami kai kurie svarbiausi mėginimai paaiškinti pagrindo neperdavimo atvejus ir pagrindinė kontrargumentavimo strategija atsakant teoretikams, įžvelgiantiems ydingą ratą. Pagrindinis šio straipsnio tikslas yra apginti dretskišką minėtų samprotavimų neįtikinamumo paaiškinimą.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.