T. 94 (2018): Problemos

T. 94 (2018)

Problemos
Publikuota 2018-10-23

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 257 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 142
1-6
PDF
Nijolė Radavičienė
Žurnalui „Problemos“ – 50 metų
Santraukos peržiūros 282 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 184
7-8
PDF

Ontologija

Nerijus Milerius
Kasdienybė kaip klasikinės filosofijos paraštinis fenomenas
Santraukos peržiūros 982 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 471
9-21
PDF
Audronė Žukauskaitė
G. Simondon’o ontogenezės teorija: tarp organizmo ir techninio objekto
Santraukos peržiūros 1283 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 407
22-34
PDF

Pažinimo ir mokslo filosofija

Murali Ramachandran
Pagrindas, išvados pagrindimas ir pagrindo neperdavimo atvejai
Santraukos peržiūros 452 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 259
35-48
PDF
Ave Mets
Mokslo dėsnių normatyvumas (II): implicitiniai normatyvumo aspektai
Santraukos peržiūros 401 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 226
49-60
PDF
S. M. Hassan A. Shirazi
Armstrongo dėsnio ir priežastingumo teorija – tereikia ją tinkamai skaityti
Santraukos peržiūros 489 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 351
61-70
PDF

Politikos filosofija

71-82
83-94
95-107
108-121
122-133

Filosofijos istorija

Kinga Kaśkiewicz | Tomasz Kupś
Pirmasis Kanto „Fakultetų ginčo“ lenkiškas vertimas Vilniaus universiteto bibliotekos fonduose
Santraukos peržiūros 381 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 289
134-143
PDF
Dalius Jonkus
Formalizmas ir fenomenologija V. Sezemano estetikoje
Santraukos peržiūros 888 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 278
144-155
PDF
Virgilijus Petuška
Dalyvavimo (methexis) problema Platono dialoguose Parmenidas ir Didysis Hipijas
Santraukos peržiūros 1072 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 445
156-167
PDF
Ignas Šatkauskas
Dėmesys ir abstrakcija. E. Husserlio atsakas empiristinei abstrakcijos teorijai loginiuose tyrinėjimuose
Santraukos peržiūros 814 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 373
168-181
PDF
Sunny Yang
Hume’o abejonės dėl asmens tapatumo
Santraukos peržiūros 417 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 512
182-193
PDF

Recenzijos

Dalius Jonkus
Klaidinantis M. Merleau - Ponty knygos vertimas
Santraukos peržiūros 399 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 320
194-196
PDF
Tautvydas Vėželis
Mėginimas suprasti save Oriento šviesoje skaitant A. Andrijausko monografiją
Santraukos peržiūros 1399 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 282
197-202
PDF
Vainius Volungevičius
Kiek pagrįstas A. Jokubaičio liberalizmo apibūdinimas?
Santraukos peržiūros 1490 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 344
203-211
PDF
Lina Vidauskytė
Aristoteliškas pharmakonas modernybės negandoms
Santraukos peržiūros 1433 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 262
212-214
PDF

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 927 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 221
215-220
PDF