T. 94 (2018): Problemos

T. 94 (2018)

Problemos
Publikuota 2018-10-23

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 228 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 121
1-6
PDF
Nijolė Radavičienė
Žurnalui „Problemos“ – 50 metų
Santraukos peržiūros 243 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 153
7-8
PDF

Ontologija

Nerijus Milerius
Kasdienybė kaip klasikinės filosofijos paraštinis fenomenas
Santraukos peržiūros 891 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 388
9-21
PDF
Audronė Žukauskaitė
G. Simondon’o ontogenezės teorija: tarp organizmo ir techninio objekto
Santraukos peržiūros 885 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 296
22-34
PDF

Pažinimo ir mokslo filosofija

Murali Ramachandran
Pagrindas, išvados pagrindimas ir pagrindo neperdavimo atvejai
Santraukos peržiūros 377 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 214
35-48
PDF
Ave Mets
Mokslo dėsnių normatyvumas (II): implicitiniai normatyvumo aspektai
Santraukos peržiūros 337 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 180
49-60
PDF
S. M. Hassan A. Shirazi
Armstrongo dėsnio ir priežastingumo teorija – tereikia ją tinkamai skaityti
Santraukos peržiūros 394 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 270
61-70
PDF

Politikos filosofija

Nuria Sánchez Madrid
Kanto europinio kolonizmo kritika: šiuolaikinė kosmopolitinės teisės teorija
Santraukos peržiūros 400 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 283
71-82
PDF
Kasparas Pocius
A. Badiou ankstyvoji subjekto teorija ir kovingo subjekto iškilimas
Santraukos peržiūros 745 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 240
83-94
PDF
Camille Riquier
Teisingumas uždarose ir atvirose visuomenėse: H. Bergsonas versus K. R. Popperis
Santraukos peržiūros 740 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 249
95-107
PDF
Mindaugas Stoškus
Machiavelli’o Valdovas: dorybių galvosūkis
Santraukos peržiūros 845 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 705
108-121
PDF
Zhang Yan | Gao Song
Ydingo rato aporijos pradedant naują politinę tvarką: H. Arendt minčių apie politiškumo pamatus tyrimas
Santraukos peržiūros 327 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 269
122-133
PDF

Filosofijos istorija

Kinga Kaśkiewicz | Tomasz Kupś
Pirmasis Kanto „Fakultetų ginčo“ lenkiškas vertimas Vilniaus universiteto bibliotekos fonduose
Santraukos peržiūros 332 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 245
134-143
PDF
Dalius Jonkus
Formalizmas ir fenomenologija V. Sezemano estetikoje
Santraukos peržiūros 743 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 220
144-155
PDF
Virgilijus Petuška
Dalyvavimo (methexis) problema Platono dialoguose Parmenidas ir Didysis Hipijas
Santraukos peržiūros 858 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 350
156-167
PDF
Ignas Šatkauskas
Dėmesys ir abstrakcija. E. Husserlio atsakas empiristinei abstrakcijos teorijai loginiuose tyrinėjimuose
Santraukos peržiūros 756 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 264
168-181
PDF
Sunny Yang
Hume’o abejonės dėl asmens tapatumo
Santraukos peržiūros 367 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 439
182-193
PDF

Recenzijos

Dalius Jonkus
Klaidinantis M. Merleau - Ponty knygos vertimas
Santraukos peržiūros 341 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 280
194-196
PDF
Tautvydas Vėželis
Mėginimas suprasti save Oriento šviesoje skaitant A. Andrijausko monografiją
Santraukos peržiūros 1346 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 226
197-202
PDF
Vainius Volungevičius
Kiek pagrįstas A. Jokubaičio liberalizmo apibūdinimas?
Santraukos peržiūros 1404 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 291
203-211
PDF
Lina Vidauskytė
Aristoteliškas pharmakonas modernybės negandoms
Santraukos peržiūros 1375 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 213
212-214
PDF

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 874 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 172
215-220
PDF