Dalyvavimo (methexis) problema Platono dialoguose Parmenidas ir Didysis Hipijas
Filosofijos istorija
Virgilijus Petuška
Vilniaus universitetas
Publikuota 2018-10-25
https://doi.org/10.15388/Problemos.2018.0.0.12003
PDF

Reikšminiai žodžiai

dalyvavimas, Platonas, padalintos linijos analogija, Parmenidas, Didysis Hipijas

Kaip cituoti

Petuška V. (2018). Dalyvavimo (methexis) problema Platono dialoguose Parmenidas ir Didysis Hipijas. Problemos, 94, 156-167. https://doi.org/10.15388/Problemos.2018.0.0.12003

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnyje nagrinėjama dalyvavimo (methexis) problema Platono dialoguose Parmenidas ir Didysis Hipijas. Parodoma, kad juose aprašyti argumentai, susiję su dalyvavimo problema, nurodo į šios problemos sąryšius su padalintos linijos analogija, aprašyta Platono Valstybėje. Ši analogija išryškina methexis problemos esmę – dalyvavimas kaip santykis tarp jusliškai suvokiamų atskirybių bei amžinų ir nekintančių eidų problemiškas tampa tik tuomet, kai nagrinėjamas tarpiško pažinimo (dianoia) plotmėje, t. y. samprotavimu, kuris išvadas pasiekia padedamas vaizdinių. Straipsnyje mėginama įrodyti, kad šiuose dialoguose dalyvavimo problema Platono sąmoningai nagrinėjama būtent per tarpiško pažinimo prizmę norint parodyti, kad bet koks bandymas mąstyti eidus per vaizdinius visuomet susidurs su neįveikiamais sunkumais ir paradoksais.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.